Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Odborný seminár k 15.výročiu veternej kalamity a 25.výročiu Pro SilvaDňa 12.6.2014 sa na OZ Prievidza, LS Duchonka uskutočnil odborný seminár k 15. výročiu veternej kalamity v Považskom Inovci a 25. výročiu hnutia Pro Silva na Slovensku. Cieľom seminára bolo poukázať na príčiny a podmienky, ktoré mohli byť rozhodujúcimi pri poškodení lesných porastov a ktorých poznanie by mohlo prispieť k hľadaniu správnych postupov pri obhospodarovaní lesných pozemkov. Tie sa práve spájajú s obhospodarovaním na princípoch hnutia Pro Silva, vedúcim k vytváraniu trvalo viacetážového lesa vhodnými výchovnými a obnovnými postupmi.Toto umožňuje postupne  zvyšovať statickú stabilitu lesných porastov  a znižovať riziko vetrových kalamít. 
Na lesníckom dni sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov z regiónu západného a stredného a severného Slovenska, okrem zamestnancov LSR, š.p. tiež zástupcovia štátnej správy LH, neštátnych subjektov ako aj zástupcovia samosprávy.

Odborné príspevky zo seminára otvoríte kliknutím (analýza príčin)kliknutím (východiská).