Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesníci strednej Európy na Smolníckej Osade v r.2005Les zostal lesom
V septembri 2005 sa slovenskí, českí, maďarskí a poľskí lesníci a ochrancovia prírody stretli na 3-dňovom seminári v jedľo-bukových lesoch východného Slovenska. 40 účastníkov prijalo pozvanie nadácie Zelená nádej z Tulčíka a bolo nadšených hospodárením vo Volovských vrchoch. Prvý deň akcie sa oboznámili s prírode blízkym hospodárením v Hnileckej doline. Tu zásluhou skutočne zanietených lesníkov z LO Smolnícka Osada, LS Margecanny na ploche 2000 ha postupne vzniká nádherný výberkový les. Ťažba je zameraná len na jednotlivé stromy, ktoré sú buď ekonomicky najlukratívnejšie alebo prekážajú najkvalitnejším stromom v raste. Kvalitné stromy, ktoré majú stále veľké prírastky, nechávajú rásť do úctihodných rozmerov. Takéto lesy optimálne chránia biologickú rozmanitosť a majú vysokú vodozrážnu schopnosť. To všetko pri zlepšení ekonomických parametrov hospodárenia. Vdaka jemnému spôsobu tažby sa totiž les obnovuje prirodzene a náklady na jeho pestovanie výrazne poklesli. Zvýšila sa aj celková produkcia dreva, veď v jednom poraste prirástlo až na 14,7 m3/ha za rok, pričom celoslovenský priemer je okolo 5m3/ha za rok. Výberkovým spôsobom začal hospodáriť v týchto lesoch pred 15 rokmi lesník Ladislav Alcnauer. Keď mu lesný hospodársky plán prikazoval vyťažiť holorubné pásy v šírke 60 m, zvolil jemnejší spôsob ťažby a predpísaný objem sa mu podarilo naplniť aj bez veľkoplošných rubov. Les zostal lesom.
Ďalšie 2 dni lesníci diskutovali v jedľo-bukových lesoch Čergova o ekologických väzbách v lese, o  úlohe mtrveho dreva či zložitosti pôdnych procesov. Videli tiež veľké plochy vyťaženého lesa, na ktorých nezostal jediný dospelý strom. Účastníci sa jednoznačne zhodli, že model hospodárenia praktizovaný na Smolníckej Osade vo Volovských vrchoch je lepší z ekonomického aj ekologicého hľadiska. Možnosti zmeny v prístupe k lesu nevidia v nových technológiách, ale predovšetkým v zmene myslenia ľudí. Prírode blízke hospodárenie znamená hospodárenie s citom a vzťahom k lesu.
Exkurzia je súčasťou medzinárodného projektu Príroda nepozná hranice podporeného medzinárodným vyšegrádskym fondom.
Agentúrnu správu poskytla Ing. Mária Hudáková, správkyňa nadácie Zelená nádej, Tulčík 12. september 2005.