Návšteva lotyšských lesníkov v r. 2019

Dňa 16. októbra 2019 navštívila skupina 20 predstaviteľov súkromných lesov Lotyšska Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o., kde cieľom ich návštevy boli ukážky praktického uplatňovania princípov prírode blízkeho obhospodarovania lesa v objekte Pro Silva Breziny.  Akciu odborne zabezpečoval Ing. Eduard Apfel.