Návšteva poľských lesníkov v r. 2019

V dňoch 25.-27. októbra 2019 navštívila skupina 40 štátnych poľských lesníkov z nadleśnictva Bytow vybraté objekty s prírode blízkym obhospodarovaním lesa na LS Duchonka a LS Jelšava v LESOCH SR, š.p. a objekt Pro Silva Breziny na Mestských lesoch Banská Bystrica, s.r.o. so zameraním na hospodárenie v listnatých bukových a dubových lesoch. Akciu v jednotlivých dňoch odborne zabezpečovali Ing. Dušan Mikuš, Ing. Alena Ďurkovičová a Ing. Eduard Apfel.