Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Pro Silva a Lesy SRPro Silva a Lesy SR

 

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky je už od svojho vzniku v r.1999 rozhodujúcim činiteľom v aktivácii myšlienok Pro Silva na Slovensku. Svoju podporu prejavuje v nasledovných oblastiach:

  • aktívne vystupuje na podporu myšlienok, zásad a princípov, ktoré deklaruje hnutie Pro Silva v obhospodarovaní užívaných lesov presadzuje postupy pestovania lesa prírode blízkym spôsobom, podporuje aktivity lesníckej prevádzky pre jeho praktickú aplikáciu

  • zakladá sieť demonštračných objektov s prírode blízkym obhospodarovaním na princípe trvalého lesa
  • organizuje kurzy, lesnícke dni, exkurzie a študijné cesty po objektoch obhospodarovaných prírode blízkym spôsobom
  • podporuje výskum pestovateľských koncepcií, rešpektujúcich prírodné zákonitosti v lese
  • spolupracuje pri vydávaní odborných a populárno-náučných publikácií a letákov
  • zabezpečuje informovanosť lesníckej a ostatnej verejnosti o aktivitách hnutia Pro Silva, poskytuje webovú stránku na jeho propagáciu