Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesnícky deň na Počúvadle 2016Dňa 10.6.2016 zorganizovala Oblastná lesnícka komora Banská Bystrica v spolupráci s OZ Levice lesnícky deň, venovaný prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa so zameraním na dubové porasty a ich obnovu. Zároveň bola táto akcie venovaná nedožitým 90-rokom prof. Ing. dr.h.c. Štefana Korpeľa, DrSc., ktorý na rozvíjaní tejto pestovateľskej koncepcie úzko spolupracoval práve s OZ Levice. Akcie sa zúčastnilo 65 účastníkov, prevažne členov Slovenskej lesníckej komory. Odborným garantom a zároveň sprievodcom na terénnych ukážkach bol prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

Exkurzného sprievodcu lesníckym dňom otvoríte kliknutím.