Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesnícke dni na OZ Revúca 2012V dňoch od 11. a 12.7.2012 prebehli na OZ Revúca Lesnícke dni Pro Silva zorganizované z iniciatívy zanietených pracovníkov OZ pre našich lesníkov, správcov a všetkých, ktorí mali záujem. Ako hosťa sme si prizvali pána Ladislava Alcnauera, človeka skromného, múdreho a ochotného podeliť sa so svojimi dlhoročnými skúsenosťami. Motívom zorganizovať tieto dni bolo hľadať cestu k zmiešaným, stabilným, rôznorodým a rôznovekým porastom a snaha primäť lesníkov k zamysleniu sa nad každým porastom, vyviesť ich z rutiny používať podrastové hospodárenie všade a hľadať prírode bližšie spôsoby. V priebehu dvoch dní sme prešli porasty v našich objektoch Pro Silva od bukových dúbrav, cez bučiny, živné a vápencové jedľové bučiny až po jedľovo-bukové smrečiny v rôznych štádiách vývoja. Na každom stanovišti sme porovnávali bežné hospodárenie podrastovým hospodárskym spôsobom s hospodárením v zmysle Pro Silva- jednotlivým výberom. V porastoch sme posudzovali zásah po jednotlivom výbere, posudzovali sme vyznačenie porastu navrhnutého na prebudovu na výberkový les, vyznačovali výberkový rub v 60 ročnom poraste a diskutovali o každom strome, ukázali sme si zásady pri pestovnom rube.
Vďaka týmto dňom stráveným pri praktických ukážkach s cennými radami a poznatkami pána Alcnauera, sme načerpali veľa nových informácií a skúseností, na základe ktorých sme prehodnotili aj naše pôvodné ciele v objektoch a aj porastoch mimo objektov, získali sme aj povzbudenie, že postupujeme správne, ale že je nutné sa stretávať častejšie, vymieňať si skúsenosti a získavať nové cenné informácie. Naplánovali sme si ďalšie stretnutie na Smolníckej Osade, zároveň budeme pokračovať vo výmene poznatkov medzi lesnými správami, lebo každá má svoje objekty vo svojich prírodných podmienkach a už aj prvé skúsenosti.

Ing. Alena Ďurkovičova, pestovateľ OZ Revúca

Fotogalériu k lesníckym dňom otvoríte kliknutím.