Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesnícky deň Pro Silva na OZ Levice r. 2012Dňa 11. júla 2012 sa na LS Pukanec, OZ Levice uskutočnil lesnícky deň Pro Silva k obhospodarovaniu lesa prírode blízkym spôsobom. Pozvanie naň prijal zástupca sekcie LHaSP MPRV SR, pracovníci ÚHUL NLC zo Zvolena, lesníci zo 6 OZ štátneho podniku LSR, ako aj bývalí zamestnanci OZ Levice, ktorí boli priekopníkmi prírode blízkych postupov. Cieľom lesníckeho dňa bolo predstaviť ukážky prírode blízkeho obhospodarovania lesa vo vytipovaných porastoch, ktoré sa začali obhospodarovať prírode blízkym spôsobom už pred 10 rokmi a prezentovať ich stav a vývoj počas tohto časového obdobia.Ukážky boli pripravené v okolí Počúvadlianskeho jazera pri Banskej Štiavnici a ich predmetom bola
· skupinová a skupinovitá obnova porastu 71 a
· obnova mozaikovitým spôsobom porastu 70 a
· úrovňová prebierka vykonaná metódou cieľových stromov v poraste 70 c
· riešenie prebudovy kalamitou poškodeného porastu 76.
Terénne ukážky pripravili pracovníci OZ Levice v spolupráci s prof. Ing. Milanom Sanigom, DrSc., ktorý bol zároveň odborným garantom lesníckeho dňa.

Exkurzný sprievodca lesníckym dňom je dostupný k sekcii Odborné príspevky,prezentácie.

Fotogalériu k lesníckemu dňu otvoríte kliknutím.