Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesnícky deň na Morskom Oku, OZ Sobrance v r.2005 

Peter GOGOLA

OZ Sobrance v spolupráci s oblastnou lesníckou komorou pripravili na piatok 23. septembra lesnícky deň PRO SILVA. Uskutočnil na LS Remetské Hámre, v lokalite Morské oko.

Cieľom podujatia bolo ukážkami a odborným výkladom priblížiť problematiku obhospodarovania prírodných bukových porastov v podmienkach východného Slovenska a problematiku výchovy a obnovy porastov prírode blízkymi spôsobmi hospodárenia. Program bol bohatý: výmena skúseností OLH v praktickom živote lesných správ, prezentácia o novom lesnom zákone, problematika sortimentácie, ekonomická bilancia poľovníctva a lesná pedagogika. Súčasťou programu bola ukážka výrubu banketov lesných ciest za využitia štiepkovačov.

Dobre pripravený program, hojná účasť kolegov z odštepných závodov z východoslovenského regiónu (najmä OLH, vedúcich LS, ťažbárov LS a OZ) a príjemné počasie – táto kombinácia priaznivých okolností rozhodla o tom, že sa účastníci lesníckeho dňa PRO SILVA rozchádzali s pocitom užitočne a zároveň príjemne stráveného dňa.

Foto: Ing. Jana Gerová

(prebraté z časopisu Lesník 10/2005)