Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa na Čiernom Balogu (IX.-X.2010)V roku 2010 pokračovali vzdelávacie aktivity k zavádzaniu prírode blízkeho obhospodarovania do praxe, ktoré organizovali tak ako v prechádzajúcom roku NLC Zvolen v spolupráci s LSR, š.p.  Vzdelávanie, financované z fondov Európskej únie sa konalo na OZ Čierny Balog a v prostredí demonštračného bjketu Pro SIlva Sihla-Krám. 
Získanie základných teoretických poznatkov a praktických skúseností boli obsahom odborného 2-dňového kurzu, ktorý sa uskutočnil  v štyroch sústredeniach v priebehu septembra a októbra za celkovej účasti viac ako 100 lesných hospodárov prevažne z LSR, v menšej miere aj z neštátnych subjektov, ktoré prejavili záujem. 
V rámci teoretickej časti boli účastníkov vysvetlené širšie súvislosti, prečo lesné hospodárstvo potrebuje zmenu v prístupu hospodárenia v lese a akú alternatívu ponúka prírode blízke obhospodarovanie lesa. Mali možnosť oboznámiť sa so základnými teoretickými poznatkami z tohto progresívneho pestovateľského smeru, s množstvom príkladov praktickej aplikácie a so spôsobom, ako Lesy SR, š.p. pristupujú k zavádzaniu prírode blízkeho pestovania lesa do praxe. Na praktických ukážkach boli účastníkom predstavené výsledky prírode blízkeho hospodárenia na demonštračnom objekte Sihla  a Krám, pričom lektormi boli zamestnanci LS Sihla.
Účastníci z LSR, š.p. ako ďalšie pokračovanie vzdelávania začali pripravovať projekty Pro Silva, ktoré spracúvajú pre podmienky hospodárenia vo vlastných lesníckych obvodoch (obsah projektov Pro Silva nájdete kliknutím). Celkovo sa spracovalo 45 nových projektov, ktorých obhajoba je obsahom lesníckych dní, uskutočňovaných v priebehu roku 2011. 
Základné informácie o školiacom objekte Pro Silva Sihla Krám nájdete kliknutím.
Fotogalériu zo vzdelávania otvoríte kliknutím.