Objekty Pro Silva

 Objekty Pro Silva sú osobitne evidované pre

 

Objekty Pro Silva LESOV, š.p. sú zdokumentované nasledovnými údajmi:

 • Príslušnosť k hospodárskemu subjektu
 • Názov objektu
 • Výmera objektu
 • Meno osoby zodpovednej za hospodárenie v objekte
 • Meno osoby odporučenej na vykonávanie odborného dohľadu nad hospodárením
 • Dokumentácia objektu Pro Silva, ktorú tvorí??:
  • Projekt s návrhom hospodárenia prírode blízkym spôsobom*
  • Zápisník so základnými údajmi o objekte** 
  • PSL – poskytuje údaje o opise porastov a pláne hospodárskych opatrení v JPRL tvoriacich objekt prevzaté z PSL***
  • Mapa s vyznačenými porastmi Pro Silva

       

            *pre územne ucelené objekty vytvorené do r. 2012
          **pre objekty s Programami starostlivosti o les (PSL) platnými od r. 2009 v inovovanej forme, pre ostatné objekty v pôvodnej forme prevzatej z projektu
       ***pre objekty s PSL platnými od r. 2009