Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Odborné vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa v r. 2017LESY SR, š. p. Banská Bystrica zorganizovali v dňoch 23.-24.5.2017 dvojdňovú vzdelávaciu aktivitu pre OLH, zodpovedných za obhospodarovanie objektov Pro Silva a pre lesníkov alebo technikov LS, zabezpečujúcich odborný dohľad nad praktickou realizáciou s tematikou obhospodarovania listnatých, prevažne bukových a dubovo-bukových lesov.  Prvý deň boli ukážky zabezpečené na Vysokoškolskom lesníckom podniku Technickej univerzity vo Zvolene pod odbornou gesciou prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. so zameraním na uvoľňovaciu prebierku, prebudovu bukového porastu na výberkový les, prírastkové hospodárstvo v dubovom poraste, vytváranie mozaikových bukovo-dubových porastov s hrabom. Druhý deň ukážok zorganizoval OZ Prievidza na LS Duchonka, sprievodcom v teréne bol vedúci LS Ing. Dušan Mikuš. Ukážky boli zamerané  na premenu výmladkových dubových lesov výchovou a obnovou, úrovňové prebierky v dubových porastoch do 50 a nad 50 rokov, silnú racionalizačnú úrovňovú prebierku v bukovom poraste, obnovu dubovo-bukových porastov s predĺženou obnovnou dobou - vytváranie trvalo viac etážových porastov. Na akcii sa zúčastnilo 50 zamestnancov LESOV SR, š.p. z Odštepných závodov stredného  a východného Slovenska, na druhý deň tiež zamestnanci domáceho OZ Prievidza, štátnej správy lesného hospodárstva, zástupcovia časopisu Les Letokruhy a štáb relácie Halali, celkom 70 účastníkov.

Kliknutím otvoríte fotogalériu.