Odborné vzdelávanie lesníkov k obhospodarovaniu porastov Pro Silva 2017