Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Návšteva nemeckých lesníkov v r. 2014



V júni 2014 navštívila skupina 40 lesníkov z Nemecka- spolkového štátu Brandenburgsko (Brandenburgischer Forstverein) OZ Prievidza, LS Duchonka  za účelom oboznámenia sa s prírode blízkym pestovaním lesa na Slovensku, konkrétne v objektoch Pro Silva na LC Kulháň. Odborného sprievodcu po ukážkach prírode blízkeho hospodárenia robil vedúci LS Duchonka Ing. Dušan Mikuš. Zameranie ukážok:
- Propagácia, zmysel a význam hnutia PRO SILVA
- Prírode blízke obhospodarovanie lesa v praxi
- Pozorovanie zákonitostí a procesov v prírodnej rezervácií Kulhánske duby
- Obnova bukových porastov s predĺženou obnovnou dobou
- Intenzívna výchova listnatých porastov – tvorba štruktúrovaných lesov.