Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Slovenskí lesníci vo výberkových lesoch ŠvajčiarskaOblastná lesnícka komora Žilina zorganizovala exkurziu do švajčiarskych výberkových lesov v spolupráci a s pomocou organizácie Pro Silva Švajčiarsko, ktorá pripravila odborný program a zabezpečila odborný sprievod na exkurzných lokalitách. Na samotný odborný program bol vyhradený priestor 2 dní – 18. a 19. októbra 2020, spolu na 6 stanovištiach u rôznych vlastníkov lesa a v rôznych stanovištných podmienkach. Na exkurzii sa zúčastnilo 42 účastníkov zo štátnych ako aj neštátnych lesníckych subjektov, štátnej správy lesného hospodárstva, vedy a výskumu. Podrobnú správu z exkurzie, ktorú vypracoval Ing. Pavol Dendys, nájdete tu.