Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Pro Silva v EurópeObrázok Logo Pro Silva EuropaZaložené v roku 1989 v Slovinsku na podnet Dušana Mlinšeka, profesora pestovania lesa na univerzite v Ljubľane. Prítomní boli zástupcovia 11 krajín, vrátane Slovenska (v tom čase v spoločnom štáte s Českom), ktoré reprezentoval prof. Štefan Korpeľ, profesor pestovania lesa na Lesníckej fakulte vo Zvolene. V súčasnosti na činnosti organizácie participuje 25 krajín. Vedúci predstavitelia jednotlivých organizácií sa pravidelne raz ročne schádzajú na stretnutiach, organizovaných rôznymi krajinami. Slovensko zastupuje prof. Milan Saniga, vedúci Katedry pestovania lesa Lesníckej fakulty TU vo Zvolene.Na masovej úrovni bolo doteraz organizovaných päť kongresov Pro Silva: v roku 1993 v Besancon (Francúzsko), v r. 1997 v Apeldoorne, Holandsko, v r. 2000 v Schvenedingen, Nemecko, v r. 2008 vo Freudenstadte, Nemecko a pri príležitosti 20. výročia založenia Pro Silva v r. 2009 v Lograskej doline, Slovinsko. Súčasným prezidentom organizácie je od r. 2017 Eckart Senitza z Rakúska. Myšlienky a princípy Pro Silva sú spracované vo forme zásad a odporúčaní. Celoeurópske združenie ako aj mnohé organizácie z členských krajín prezentujú svoju činnosť na vlastných internetových stránkach.