Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Praktická aplikáciaCieľom hnutia Pro Silva je okrem obhajovania a rozširovania myšlienok prírode blízkeho obhospodarovania lesa aj ich dôsledná praktická aplikácia. Túto skutočnosť si štátny podnik LESY Slovenskej republiky plne uvedomuje a preto prijal metodický pokyn, ktorým sa táto progresívna stratégia stáva základným postupom jeho hospodárenia. Len na základe dostatočných a objektívnych informácií z prevádzkovej praxe a ich porovnania s výsledkami klasických pestovateľských a obnovných postupov bude možné posúdiť ich prínos a na základe toho zabezpečovať ich ďalšie rozširovanie v praxi. Za týmto účelom LESY Slovenskej republiky, š. p. vyhlasujú objekty Pro Silva, pre ktoré vytvorili vlastnú dokumentáciu tak, aby bolo umožnené posúdiť a porovnať ich východiskový stav a periodicky hodnotiť efektívnosť uplatňovania spôsobov hospodárenia. 

Ak máte záujem prezentovať svoje zámery v prírode blízkom obhospodarovaní lesa, vypracujte základnú dokumentáciu, ktorá bude charakterizovať Váš objekt Pro Silva. K tomu môžete využiť základnú dokumentáciu - zápisník (DOC, 18 kB), rozšírenú dokumentáciu - vzorový objekt (DOC, 192 kB)  alebo spracujte vlastný návrh. Na kontaktnú e-mailovú adresu nám zašlite Váš objekt Pro Silva a my ho zaradíme do celoslovenskej databázy.