Kontakty

Slávnostné otvorenie revitalizovaného Náučného chodníka Majdán 
za účasti zástupcu VÚC TSK Trnava sa uskutočnilo v sobotu 17.9.2016.

Myšlienka obnoviť a vylepšiť Náučný chodník Majdán sa zrodila už v roku 2015, kedy sme sa spoločne snažili získať grant na tento projekt z neverejných zdrojov. 
Neúspech nás neodradil a 4.5.2016 na pôde Správy CHKO Malé Karpaty v Modre sme sa rozhodli projekt realizovať vlastnými združenými prostriedkami, 
okrem nás a SCHKO sa spolupodieľala Obec Horné Orešany a Speleoklub Trnava. Sponzorsky prispeli aj Chemolak a.s., TTSK, Translata, spol. s r. o., 
Ing. Marek Boháček - MaroDesign a naucnetabule.sk.

Odporúčame Vám pozrieť si webstránku o Náučnom chodníku Majdán (link- TU) vytvorenú na stránke Obce Horné Orešany.

Zoznam zastávok Náučného chodníka, vzdialenosti a približný čas chôdze

1. Obec Horné Orešany a okolie........... 0,0 km ....... čas 0:00 (h/min)
2. Vápenka ........................................... 0,4 km ....... 0:07
3. Olšovský mlyn .................................. 1,9 km ....... 0:33
    Lesy Slovenskej republiky, š.p.
4. Kuchynsko-orešanský kras (A) ........ 2,2 km ....... 0:38
    Horniny pod našimi nohami (B)
5. Husí stok (A) .................................... 2,8 km ....... 0:48
    Les a voda (B)
6. Priepasť Priehyba ............................ 3,7 km ....... 1:03
7. Rázcestie Jágerka (A)...................... 3,8 km ....... 1:05
    Chránené vtáčie územie (B) .
8. Rybáreň Parina (A) .......................... 5,0 km ....... 1:26
    Chované druhy rýb (B)
9. Vodná nádrž Parina ......................... 5,6 km ....... 1:36
10. Orešanská sonda ........................... 5,9 km ....... 1:42 (koniec)

Fotografie z otvorenia NCH (17.9.2016)

Úvodnú reč predniesol zástupca Lesov SR, š.p.,  Ing. Martin Matys

O vynovenom chodníku povedala niekoľko zaujímavostí aj pani starostka Jarmila Petrovičová 

Za Speleoklub Trnava vystúpil RNDr. Alexander Lačný

A už vrchol nášho spoločného úsilia - slávnostné prestrihnutie pásky

Aby naši turisti na dlhej ceste netrpeli hladom, pripravila obec posilnenie na cestu

Prezentovali svoju činnosť naši jaskyniari

Aj o prácu lesných pedagógov bol záujem zo strany detí veľký

Martin Varga rozprával o prvom stretnutí človeka s drevom (varecha)

Okrem náučných tabúľ bola pripravená aj interaktívna ukážka druhov hornín, samozrejme bezpečne pripevnená pod tabuľou

Na ďalšie zastávky Vás pozývame sa pozrieť osobne za pekného počasia. Dlho sme čakali na dážď a prišiel lejak práve dnes, museli sme to vzdať.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 033 5926 111
Email: lesysm@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 254 304 ha
Lesnatosť: 22%
Drevinové zloženie: ihličnaté 10%, listnaté 90%
Výmera lesných pozemkov v užívaní: 39 890 ha
Ročná obnova lesa:  165 ha
Ročná ochrana lesa: 36.400 €
Ročný objem ťažby: 178.000 m3
Dĺžka lesných ciest: 175 km

Významné chránené celky:

 • Dunajské luhy
 • Malé Karpaty
 • Morava
 • Pusté Úľany-Zeleneč
 • Sĺňava
 • Trnavské rybníky

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Bobor vodný (Castor fiber)
 • Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)
 • Vydra riečna (Lutra lutra)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)