Kontakty

OZ Semenoles so sídlom v Liptovskom Hrádku je špecializovaný odštepný závod LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik pôsobiaci pod Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Obhospodaruje 11 škôlkárskych stredísk lokalizovaných na území Slovenska o výmere 200 ha produkčnej plochy, v jeho pôsobnosti je tiež špecializované stredisko Lúštiareň a stredisko Genofondu a okrasných drvevín.

Hlavnou činnosťou strediska Lúštiareň je zabezpečenie zberu, lúštenie, krátkodobé a dlhodobé skladovanie semena, vytváranie optimálnych zásob semena a predsejbová príprava semien.

Škôlkarske strediská sa špecializujú v produkcii voľnokorenných a krytokorenných sadeníc lesných drevín. Umiestnenie lesných škôlok zaručuje vhodnosť sadeníc do všetkých klimatických podmienok v rámci SR. Ročná produkcia je 21mil. sadeníc, z čoho 70% je určených pre potreby podniku a 30 % sa expeduje externým odberateľom.

OZ Semenoles je najväčším podnikom v tejto oblasti na Slovensku s viac ako 94-ročnými skúsenosťami. Zabezpečuje strategické zásoby semien lesných drevín najvyššej kvality a zodpovedá za rozvoj šľachtiteľskej činnosti a zachovanie genofondu lesných drevín na Slovensku.

Viac informácií získate tu ->