Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Kontakty
ÚSTREDIE OZ Považská Bystrica

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Orlové 300
  • PSČ: 017 22
  • Mesto: Považská Bystrica
  • Telefón: 042/ 4378211
  • Fax: 042/ 4378222
  • Email: lesypb@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
poverený riadením OZ Ing. Peter Chrust 042 4378211 +421 918 335966
------
Personalista Ing. Eva Gabovičová 042 4378217 +421 918 335312
------
Referent správy LP a reprivatizácie, sekretariát Ivana Štefániková 042 4378211 +421 918 335311
------
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Zuzana Kindernajová 042 4378223 +421 918 335316
------
Referent ochrany lesa, poverený vedením VTÚ Ing. Marian Čerepan 042 4378214 +421 918 335344
------
Pestovateľ a koordinátor EU fondov Ing. Jaroslav Špánik 042 4378219 +421 918 335352
------
Ťažbár Ing. Ján Osrman 042 4378229 +421 918 335307
------
referent MTZ a nákupu, ref.ekológie, lesoturistika Ing. Jana Mjartanová 042 4378215 +421 918 913679
------
Referent TPV a referent poľovníctva Ing. Juraj Hlavoň 042 4378247 +421 918 335382
------
referent dopravy a mechanizácie Peter Sváda 042 4378218 +421 918 335313
------
Dispečer dopravy dreva Ing. Norbert Jung 042 4378247 +421 918 335319
------
Referent obchodu, poverený vedením EOÚ Ing. Darina Mlynarčíková 042 4378212 +421 918 335368
------
referent správy LP a reprivatizácie, finančník Irena Knápková 042 4378221 +421 918 335361
------
Hlavný účtovník Ing. Juraj Buzalka 042 4378231 +421 918 335317
------
Účtovník Ing. Anna Šípková 042 4378221 +421 918 335325
------
Správca IS, referent správy LP a reprivatizácie Ing. Martin Repeľ 042 4378224 +421 918 335302
------
Mzdový účtovník Anna Hrebíková 042 4378216 +421 918 335322
------
Referent pre plán štatistiku a controlling Ing. Marta Kľudajová 042 4378220 +421 918 335373
------
Fakturant dreva Lýdia Harušincová 042 4378230 +421 918 335326
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
------
------
------
------
LS Beluša - Vedúci Košeca č.381 Ing. Ján Kuric 042 4468025 +421 918 335305
------
LS Beluša - Technik LS
------
Ing. Jaroslav Melicher
------
+421 918 335306
------
LS Beluša - Technik LS
------
Viliam Kučík
------
+421 918 335332
------
LS Lednické Rovne - Vedúci Pruské 118 Ing. Ladislav Reisenauer
------
+421 918 335308
------
LS Lednické Rovne - Technik LS
------
Miroslav Bugala
------
+421 918 335321
------
LS Lednické Rovne - Technik LS
------
Juraj Pružinec
------
+421 918 335349
------
LS POv. Bystrica - vedúci Orlové 300 Ing. Alena Kaššáková 042 4378240 +421 918 335324
------
LS Pov. Bystrica - Technik LS
------
Ing. Karol Mušák 042 4378249 +421 918 335364
------
LS Pov. Bystrica - Technik LS
------
Ing. Monika Filípková 042 4378249 +421 918 335367
------
LS Púchov - Vedúci Púchov Vieska - Bezdedov 22 Ing. Radovan Mikas
------
+421 918 335309
------
LS Púchov - Technik LS
------
Ing. Marek Štrbáň
------
+421 918 335323
------
LS Púchov - Technik LS
------
Marián Katrík
------
+424 918 335358
------
ES Ladce - vedúci Ladce 664 Ing. Vladimír Červeň 042 4628238 +421 918 335376
------
ES Led. Rovne - vedúci ul. Sv. Anny č. 121 Led. Rovne Ing. Michal Drobný
------
+421 918 335387
------