Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Kontakty
ÚSTREDIE OZ Gemer

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Námestie slobody 2
  • PSČ: 050 80
  • Mesto: Revúca
  • Telefón: 058/ 442 1274
  • Fax: 058/ 442 2147
  • Email: lesy.gemer@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ OZ Ing. Peter Mixtaj
------
0918335175
------
sekretárka, lesná pedagogika Naďa Križová 584880131 0918335152
------
personalista Ing. Eva Vavreková 584880136 0918334256
------
referent správy lesných pozemkov a repriv. Ing. Oľga Mániová 584880159 0918334599
------
referent správy lesných pozemkov a repriv. Ing. Magdaléna Bozóová 584880134 0918335153
------
referent správy a manažmentu majetku Ing. Jaroslav Zorvan 584880159 0918335182
------
referent vnútornej správy Ing. Anna Budziňáková 584880150 0918334226
------
referent ABT, BT, TPO Ing. Miroslav Budziňák 584880137 0905068009
------
vedúci výrobno-technického úseku Ing. Igor Viszlai 584880130 0905278812
------
referent pre pestovanie Ing. Alena Ďurkovičová 584880139 0905932010
------
referent pre ťažbu, koord. aktivít projektu Ing. Ján Švihla 584880154 0918334208
------
ref. pre ochranu lesa, ref. ochrany prírody a krajiny Ing. Eduard Raffay 584880133 0918335165
------
referent TPV, správa DVT Ing. Lucia Huľuková 584880141 0918335793
------
referent mechanizácie Ing. Peter Purdek 584880132 0918335172
------
vedúci ekonomického úseku Ing. Peter Ružička 584880152 0918335151
------
referent pre plán, štatistiku a controlling Ing. Martina Rešutíková
------
0917554978
------
hlavný účtovník Ing. Viera Sivová 584880144 0918334251
------
účtovník Ing. Zuzana Sirotová
------
0915975640
------
finančník Mária Michňová 584880153 0917705522
------
správca IS Ing. Jozef Ďurkovič 584880148 0905278811
------
mzdový účtovník, účtovník projektu Bc. Lívia Gažúrová 584880147 0918335784
------
vedúci obchodného úseku Ing. Vladimír Hlinka 584880146 0905475712
------
referent obchodu Ing. Vladimír Hlinka 584880149 0905475712
------
referent poľovníctva Ing. Peter Pačan 584880160 0908162687
------
dispečer dopravy dreva, turizmus Ing. Matej Mlej 584880155 0918334241
------
referent MTZ a nákupu Ing. Yvona Ďurindová 584880142 0918335909
------
fakturant Mgr. Alexandra Mixtajová 584880140 0918335939
------
fakturant Marcela Kőszegiová 584880140 0908338198
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
LS Ratková Ratková č. 203, 98265 Ratková 0475491105, 5491300
------
------
vedúci LS
------
Ing. Jozef Reviľak
------
0908805387
------
technik LS
------
Július Pavelko
------
0918334211
------
technik LS
------
Oliver Gandžala
------
0918632072
------
technik LS
------
Ing. Zuzana Borošová
------
0918334233
------
LS Tornaľa Hlavné námestie č. 2, 98201 Tornaľa 0475523158, 5523152
------
------
vedúci LS
------
Ing. Zsolt Sebök
------
0918334218
------
technik
------
Ing. Roland Mederi
------
0918334228
------
technik LS
------
Ing. Monika Kovácsová
------
0918430760
------
technik LS
------
Ing. Peter Szabo
------
0918334224
------
LS Revúca Námestie slobody 2, 050 01 Revúca
------
------
------
vedúci LS
------
Ing. Ján Repák
------
0915744498
------
technik LS
------
Milan Meliška
------
0908805386
------
technik LS
------
Ing. Arpád Szakal
------
0917977712
------
technik LS
------
Ing. Želmíra Gabajová
------
0918442261
------
LS Klenovec Daxnerova 920, 981 01 Hnúšťa 0475484441
------
------
vedúci LS
------
Ing. Miroslav Kiapeš
------
0918335114
------
technik LS
------
Ing. Pavel Trnavský
------
0918335115
------
technik LS
------
Ing. Martina Macháčková
------
0918335168
------
technik LS
------
Ing. Rastislav Klincko
------
0918457368
------
LS Hnúšťa Daxnerova 920, 981 01 Hnúšťa 0475422406
------
------
vedúci LS
------
Ing. Radovan Hajnák
------
0918335280
------
technik LS
------
Ing. Ján Kocka
------
0907151171
------
technik LS
------
Ing. Viktor Vlčko
------
0918335124
------
technik LS
------
Ing. Ján Svinčiak
------
0907151170
------
LS Rimavská Sobota Potravinárska 1855, 979 01 Rimavská Sobota 0475811700
------
------
vedúci LS
------
Ing. Ondrej Poláčik
------
0918335160
------
technik LS
------
Ing. Dominik Porubiak
------
0915975638
------
technik LS
------
Bc. Zsolt Ali Forgon
------
0918459004
------
technik LS
------
Karol Jakab
------
0918335138
------
poľovný špecialista
------
Peter Janšo
------
0918335150
------
ES Rimavská Baňa Rimavská Baňa 8, 980 53 Rimavská Baňa
------
------
------
vedúci ES
------
Ing. Ján Kaličiak
------
0918335174
------
manipulant
------
Peter Lacko
------
0918335170
------
manipulant
------
Peter Šesták
------
0918335179
------
ES Rimavská Sobota
------
0475621051
------
------
vedúci ES
------
Tomáš Klapiš
------
0918335180
------
manipulant
------
Ing. Miroslav Krňan
------
0918335184
------
ES Revúca Železničná č. 247, 05001 Revúca 0584422454
------
------
vedúci ES
------
Ing. Ján Hlodák
------
0918444031
------
ES Tornaľa Cintorínska 1753, 98201 Tornaľa 0475522253
------
------
vedúci ES
------
Roland Benko
------
0905941056
------
SCHK Dobšiná Vyše mesta č. 1023, 04925 Dobšiná 0587941284, 7942136
------
------
vedúci SCHK
------
Ing. Vladimír Šmelko
------
0905524443
------