Kontakty

Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Dražobný poriadok
 
 
 
 
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod REVÚCA

Námestie slobody 2, 050 80 Revúca

vyhlasuje

DRAŽBU DREVA

výrezov I. – III. triedy akosti

pre dreviny dub, jaseň, javor.

Dražba sa uskutoční v dňoch:

26.11. - 27.11.2019 v čase 7:00 - 15:00 hod

v priestoroch ES Tornaľa.

Vyhodnotenie prebehne 28.11.2019 o 12:00 v administratívnej budove OZ Revúca.
Presná ponuka tovaru bude zverejnená pod linkom Katalóg/Catalog v záhlaví stránky.
Bližšie informácie na tel. č. 058/4880149, 0905402233,
alebo na
jozef.michna@lesy.sk

Ing. Ján Vavrek - riaditeľ OZ.