Kontakty

Obrázok Hromada drevaKatalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation (XLS, 44 kB)
Dražobný poriadok
 
 
 
 
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod REVÚCA

Námestie slobody 2, 050 80 Revúca

usporiadal v dňoch 17.- 18.03.2020 v priestoroch ES Tornaľa

DRAŽBU DREVA

výrezov I. – III. triedy akosti

pre dreviny bk, db, jh, js.

 

Niekoľko súhrnných údajov :

Ponuka : 128 ks (127,59 m3) výrezov

Predané : 118 ks (120,68 m3) výrezov

Priemerné speňaženie : 398,66 €/m3, z toho

102,11 €/m3 v drevine BK

426,71 €/m3 v drevine DB

201,37 €/m3 v drevine JH

166,00 €/m3 v drevine JS

Najdrahší predaný exponát : položka č. 2875 (DB) za 1467,75 €

Najvyššia priemerná cena za m3 : položka č. 2908 (DB) za 626 €/m