Kontakty

Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Dražobný poriadok
 
 
 
 
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod REVÚCA

Námestie slobody 2, 050 80 Revúca

usporiadal v dňoch 12.-14.03.2019 v priestoroch ES Tornaľa

DRAŽBU DREVA

výrezov I. – III. triedy akosti

pre dreviny bk, db, js, jh, sc.

 

Niekoľko súhrnných údajov :

Ponuka : 256 ks (272,11 m3) výrezov

Predané : 232 ks (251,10 m3) výrezov

Priemerné speňaženie : 434,34 €/m3, z toho

104,72 €/m3 v drevine BK

496,78 €/m3 v drevine DB

151,06 €/m3 v drevine JS

174,23 €/m3 v drevine JH

140,79 €/m3 v drevine SC

Najdrahší predaný exponát : položka č. 2614 (DB) za 1718,36 € (722 €/m3)