Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Dražby drevaPozvánka                                     Lesy SR, š.p., OZ Vranov nad Topľou, Vás pozývajú
                                                                                            na verejnú dražbu surového dreva.

                                                                                 Miesto konania dražby: MES Vranov nad Topľou
 Termín konania dražby: 19. - 22.11.2019, so začiatkom 19.11.2019 o 8:00 hod. a ukončením 22.11.2019 o 12:00 hod.

                                                            
                                                                                           Termín vyhodnotenia dražby: 25.11.2019
                                                                                              Spôsob otvárania obálok: neverejný.

                                                                                       Ponúkane dreviny : dub, buk, javor, čerešňa, smrekovec

                                                  Presná ponuka tovaru bude uvedená pred začiatkom aukcie na ponukových listoch.

                                                              Sortimenty ponúkaného dreva budú záujemcom k dispozícii od 19.11.2019


                                                                                                               Vyhodnotenie

                                                                                                              Kontaktná osoba:

                                                       Ing. Ján Meteňko  poverený vedením EOÚ, +421918334711

                                                       Ing. Jaroslav Dolobáč, referent obchodu, +421918335874 

 

                                                                                                 Dražobný poriadok

                                                                                                        Katalóg