Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Dražby drevaLesy SR, š.p., OZ Vranov nad Topľou, Vás pozývajú
na verejnú dražbu surového dreva.

Pozvánka (PDF, 467 kB)

Miesto konania dražby: MES Vranov nad Topľou
 Termín konania dražby: 17. - 20.3.2020, so začiatkom 17.3.2020 o 8:00 hod. a ukončením 20.3.2020 o 12:00 hod.

                                                            
Termín vyhodnotenia dražby: 23.3.2020
Spôsob otvárania obálok: verejný.

Ponúkane dreviny : dub, buk, javor, čerešňa, smrekovec, jaseň

Presná ponuka tovaru bude uvedená pred začiatkom aukcie na ponukových listoch.

Sortimenty ponúkaného dreva budú záujemcom k dispozícii od 17.3.2020
Vyhodnotenie

 

Kontaktná osoba:

Ing. Ján Meteňko  poverený vedením EOÚ, +421918334711

Ing. Jaroslav Dolobáč, referent obchodu, +421918335874 

Dražobný poriadok (PDF, 421 kB)

Katalóg (PDF, 352 kB)

Určenie dražobníka (PDF, 376 kB)

Určenie komisie na otváranie obálok (PDF, 383 kB)