Kontakty


ÚSTREDIE OZ Vranov

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Čemernianska 136
  • PSČ: 093 03
  • Mesto: Vranov
  • Telefón: 057/ 442 3769
  • Fax: 057/ 442 3811
  • Email: lesyvv@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľka OZ Ing. Erika Hasinová O57 7860127 0918334733
------
Sekretariát+referent správy LPF Lucia Zolovčíková O57 7860112 0918334738
------
Referent správy LPF a reprivatizácie O57 7860124
------
------
Referent správy a manažmentu majetku Mgr. Silvia Petríková 057 7860141 0907 956336
------
Personalista a PAM Ing. Ján Zengevald O57 7860133 0918 334775
------
Referent vnútornej správy Ing. Igor Sopoliga O57 7860119 0905443059
------
ekológ, poverený vedením výrobno - technického úseku Ing. Miroslav Bača O57 7860129 0907934823
------
O57 7860128
------
------
Ťažbár OZ Ing. Ján Hruškovic O57 7860128 0907956339
------
Pestovateľ OZ Ing. Radoslav Dudjak O57 7860126 0907732519
------
Referent MTZ Ing. Branislav Mikluš 057 7860123 0907918359
------
referent dopravy a mechanizátor Ing. Ondrej Bilec 0577860120 0918335964
------
BOZP Michal Dobranský 057 7860130 0905565318
------
Referent technickej prípravy výroby Ing.Marian Baran O57 7860125 0907 955114
------
ref. poľovníctva Ing. Tomáš Gdovín 057 7860135 0907732516
------
plánovač, poverený vedením ekonomicko-obchodného úseku Ing. Ján Meteňko 057 7860113 0918334711
------
Mzdový účtovník Ing. Ivana Chalmovanská O57 7860138 0918931159
------
Hlavný účtovník Marta Brečková O57 7860136 0918 334779
------
Účtovník Marta Baldaufová O57 7860117 0918 334780
------
Finančník Ing. Martina Čuchranová O57 7860137 0918 334778
------
Správca informačného systému Mgr. Tomáš Halický 057 7860140 0907 918350
------
referent obchodu Ing. Jaroslav Dolobáč O57 7860115 0918335874
------
Fakturant Ing. Stanislav Petrovaj O57 7860134 0918 334777
------
Fakturant Helena Turcmanovičová 057 7860122 0918 334747
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
------
------
------
------
------
------
------
------
Humenné Kudlovska č.1 ,Humenné Ing.Brečka Miroslav 057 7865411 0905452654
------
Technik - ťažbár Kudlovská č.1 , Humenné Ing. Jozef Orlej 057 7865414 0905478649
------
Technik - pestovateľ kudlovská č.1 , Humenné Miroslav Brečka 057 7865413 0918 334746
------
Zamutov Zamutov č.158 Ing. Ľuboš Tuľak 057 4456890 0907287770
------
Technik - ťažbár Zamutov č.158 Bc. Martin Ďurik
------
0918334704
------
Technik - pestovateľ Zamutov č.158 Peter Bezek
------
0918335879
------
Koškovce Kudlovska č.1 ,Humenné Ing. Martin Orenič 057 7865415 0918756202
------
Technik - ťažbár Kudlovská č.1 , Humenné 057 7865416
------
------
Technik - pestovateľ Kudlovská č.1, Humenné Ing. Gabriel Lancoš 057 7865417 0918334486
------
Stropkov Matice Slovenskej č.2, Stropkov Ing. Ladislav Jackanin 054 7424716 0918335226
------
Technik - ťažbár Matice Slovenskej č.2, Stropkov Mgr. Michal Kuzma
------
0918 334717
------
Technik - pestovateľ Matice Slovenskej č.2, Stropkov Ing. Marián Verba
------
0907 918357
------
Medzilaborce Dobrianskeho č.16, Medzilaborce 057 7480170
------
------
Technik - ťažbár Dobrianského č. 16, Medzilaborce Dušan Gramata
------
0918 334726
------
Technik - pestovateľ Dobrianskeho č.16, Medzilaborce Juraj Savarij 057 7480170 0905443087
------
Udavské Udavské č.87 Ing.Ferko Milan 057 7796112 0918 334290
------
Technik - pestovateľ Udavské č.87 Ing. Andrej Bilec
------
0918334757
------
Technik - ťažbár Udavské č.87 Ing. Tomáš Firko
------
0907911606
------
Nižná Jablonka Nižná Jablonka č.78 Ing. Peter Pichonský 057 7798473 0918932030
------
Technik - ťažbár Nižná Jablonka č.78 Ing. Martin Šebák
------
0907 918361
------
Technik - pestovateľ Nižná Jablonka č.78 Ing. Monika Mikulašková
------
0907325517
------
Turcovce Humenné , Kudlovská č.1 Ing. Martin Čikovský 057 7865419 0918334731
------
Technik - ťažbár Humenné , Kudlovská č.1 Ing. Ľuboš Vaško 057 7865420 0907732518
------
Technik - pestovateľ Humenné , Kudlovská č.1 057 7865421
------
------
Sedliská Sedliská č. 195 Ing. Juraj Krišta 057 4476094 0918334701
------
Technik - ťažbár Sedliská č. 195 Ing. Marek Činčera
------
0918335910
------
Technik - pestovateľ Sedliska č. 195 Ing. Matej Foltán
------
0918334781
------
MES Vranov Čemernianska 131, Vranov nad Topľou Ján Migaľ 057 7860151 0918 334768
------
MES Udavské Udavské č. 251 Ing. Matúš Samsely 057 7796133 0908792985
------
MES Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom č. 319 Matúš Šalata 057 7394126 0918334771
------