Lesnícky náučný chodník Oravská Lesná

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Oravská Lesná (PDF, 1,1 MB) 
 • Kraj: Žilinský
 • Okres: Námestovo
 • Pohorie: Oravská Magura
 • Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Horná Orava
 • Prístup: bus Oravská Lesná, Ústredie (centrum obce pri obecnom úrade)
 • Východisko: Oravská Lesná, pri základnej škole, GPS súradnice N 49°22'3.61" E 19°11'1.21"
 • Trasa: okruh na svahoch Rusniačky (981 m n. m.)
 • Dĺžka: 4,3 km, prevýšenie: 180 m; možnosť kratších okruhov
 • Čas prechodu: 2 – 3 hod.
 • Počet zastávok: 40
 • Zameranie chodníka: lesnícke, technické
 • Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, letný (v zime uzatvorený)
 • Náročnosť terénu: nenáročný
 • Nadväznosť na turistickú značku: chodník je prepojený na turistickú značkovú sieť
 • Rok otvorenia, garant: 2005, obnova 2013, LESY SR, š. p., Odštepný závod Námestovo
 • Kontakt: LESY SR, š. p., Odštepný závod Námestovo, Lesná správa Paráč v Zákamennom,  tel. 043 / 552 00 26, 0905 481023, mail: lesyno@lesy.sk
 • Aktuálny stav: Náučný chodník je udržiavaný, niektorý panely sú poškodené, chýbajú alebo sú vyblednuté
 • Poznámka: Pre skupiny návštevníkov je možné zabezpečiť sprievodcu s výkladom z Lesnej správy Paráč v Zákamennom (? 043 / 552 00 26, 0905 481 023). Náučný chodník je v zime uzatvorený.
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie v obmedzenej miere.

Názvy informačných panelov
 1. Zvonica smapkou LNCH
 2. Vznik lesa
 3. Mlyn Srogončík
 4. Stromy v lese
 5. Studnička
 6. Letokruhy
 7. História lesnej železničky
 8. Medzinárodný rok lesov 2011
 9. Geológia
 10. História správy lesov
 11. Lesnícke značenie
 12. História odvozu, približovania
 13. Obnova a stavba lesa
 14. Lesné vtáky
 15. Starostlivosť o zver
 16. Lesné živočíchy, altánok
 17. Toalety
 18. Posed
 19. Machy, lišajníky
 20. Výroba triesla
 21. Choroby,škodcovia
 22. Lesné požiare
 23. Izba lesníka, slnečné hodiny
 24. Hradenie bystrín
 25. Huby
 26. Letokruhy
 27. CHKO Horná Orava
 28. Prosilva
 29. P. O. Hviezdoslav
 30. Kríž, pomník, vyhliadka
 31. Lesné rastliny
 32. Približovanie dreva
 33. Včelárstvo
 34. Diviačia obor
 35. Význam lesa
 36. Wiliam Rowland
 37. Vaši lesníci
 38. Snehová jama
 39. Močiare,obojživelníky
ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Lesnícky náučný chodník Oravská Lesná sprístupnili LESY SR, š. p. v auguste 2005. Chodník vznikol z podnetu žiakov a pedagógov Základnej školy Oravská Lesná. Náučný chodník sa nachádza v geomorfologickom celku Oravská Magura a zároveň zasahuje do oblasti CHKO Horná Orava. Trasa chodníka je značená z centra obce. Úvodný informačný panel sa nachádza cca 200 m juhovýchodne za základnou školou (pri kostole) a po celej trase ho vyznačujú zelenobiele značky. Prvým stanovišťom je lesná škôlka s historickým náradím a výučbovým prístreškom miestnej ZŠ. Prostredníctvom tridsiatich šiestich tematicky zameraných zastávok má návštevník možnosť dozvedieť sa množstvo zaujímavých informácií o lese. Oboznámi sa s lesom ako spoločenstvom živej a neživej prírody, s lesníckymi činnosťami, históriou aj súčasnosťou lesníctva. Výhodou náučného chodníka je, že je samoobslužný a je možné si jeho dĺžku ľubovoľne prispôsobiť skrátením okruhu. Nájdete na ňom oddychové miesta s lavičkami, drevené sochy, znázornenie približovania dreva koňmi aj výroby triesla, históriu mlyna Srogončík aj stopy lesnej železničky, izbu horára, studničky, kŕmne zariadenia, posed, modelové mravenisko, diviačiu oboru, snehovú jamu a veľa iného.

Oravská Lesná. Obec založená v roku 1731 grófom Jurajom Erdődym. Po majiteľovi územia dostala nová obec aj pomenovanie Erdútka, ktoré sa na súčasný názov zmenilo až v roku 1946. V chotári obce postupne vznikli osady PribišskáBučinaTanečníkÚstredieBrišovkaFlajšováJasenovská a Demänová. Samotné centrum sa začalo formovať až výstavbou kostola sv. Anny v roku 1914, čo podnietilo výstavbu nových domov v údolí. V medzivojnovom období tu mali prevádzku 4 mlyny, 2 obchody, 2 krčmy, pekáreň a potravinový gazdovský spolok. Rímsko-katolícky Kostol sv. Anny bol postavený v secesnom štýle a spája ľudové, štýlové a technické prvky do jedného harmonického celku.

Oravská lesná železnica, Bola postavená v roku 1918. Pôvodne viedla z obce Lokca do Oravskej Lesnej. V roku 1926 bola prepojená s Kysuckou úzkorozchodnou železnicou. Cez sedlo Beskyd ( 935 m n. m.), ktoré tvorí hranicu medzi Oravou a Kysucami. Dopravný systém spojenej Kysuckej a Oravskej lesnej železnice využíval päť úvratí. Úvrať je technicky nápadité riešenie problému prevýšenia na železničných tratiach pomocou kyvadlového presmerovania premávky zbiehajúcich sa tratí do tvaru písmena „V“. Prvá úvrať a zároveň jediná na oravskej strane lesnej železnice je stanica Sedlo Beskyd. Systém úvratí je technicky a historicky jedinečné dielo stavebného umenia. Zachovalo sa dodnes. Krátko po druhej svetovej vojne sa uvažovalo sprístupniť železnicu pre cestujúcich, ale ostala pracovať len ako nákladná, pričom v 50. rokoch previezla najviac dreva. Veľkou ranou pre železnicu bola povodeň v r. 1965. Problémy s jej opravou a údržbou viedli v r. 1967 k rozhodnutiu ukončiť prevádzku lesnej železnice. Väčšia časť lesnej železnice bola v r. 1969 – 1972 postupne demontovaná. Súčasne bolo schválené rozhodnutie zachovať technicky a historicky najzaujímavejšiu časť s úvraťami ako pamiatku. V r. 1991 boli Kysucká aj Oravská lesná železnica vyhlásené za Národnú kultúrnu pamiatku. Oravská lesná železnica bola 31. 05. 2008 sprístupnená verejnosti. Koľajové vozidlá premávajú na trase Stanica Oravská Lesná – Tanečník – Sedlo Beskyd a späť. Súčasne bola otvorená expozícia História a súčasnosť Oravskej lesnej železnice. Je umiestnená v Budove pre lesných robotníkov, ktorá sa nachádza v areáli Stanice Oravská Lesná – Tanečník. 

 

 

 
DocID: 14661  
Názov adresára: zoznam
Šablóna: SK - 2018 - Sub page
Zmenil: Lucia Čekovská
Dátum: 20.01.2021 20:05