Cena Transparency International Slovensko

                                          

Verejnosť na Slovensku výrazne kontroluje hospodárenie verejných firiem. Pre rok 2015 zostavila Transparency International Slovensko (TIS) rebríček a jednoznačným výsledkom je prvenstvo š.p. LESY SR. Dôkazom je oficiálny diplom za prvenstvo, ktorý podpísal riaditeľ TIS Gabriel Šípoš.

Táto nezávislá organizácia s celosvetovou pôsobnosťou posudzovala spolu 81 štátnych, mestských a župných spoločností, ktoré ročne hospodária s majetkom 9,5 mld. €. Hodnotené firmy mohli dosiahnuť max. 100 %, priemerná hodnota predstavuje 38 %, iba pätina z nich dosiahla úroveň 50 %. Najmenej otvorenou firmou verejnosti sú Vodárne a kanalizácie Komárno – získali len 14 %. Koordinátor projektu Michal Piško uviedol, že hodnotili 6 oblastí s dôrazom na obstarávanie, zveľaďovanie majetku (53 %). Všeobecne sú nedostatky v personalistike a nezverejňovaní platov (19 %).

Suverénne najlepšie sa v rebríčku umiestnil š.p. LESY SR, keď za svoje konanie získal 67 % bodov. Transparency International Slovensko oceňuje zadávanie služieb formou verejných súťaží, predaj dreva cez elektronické aukcie a dražby, certifikáciu lesov, prehľadnú personálnu politiku, prenesenie centrálnych právomocí na odštepné závody, systematickú prácu s verejnosťou a so školami formou lesných pedagógov, využívanie internetu pre informovanie o dianí, organizovanie prezentačných výstav, účelová propagácia poslania a prínosov lesného hospodárenia v prospech štátu.