Certifikáty/osvedčenia

Osvedčenia, certifikáty a licenčné čísla pre logá 

OZ LSR š.p.

PEFC

číslo licencie  
 loga PEFC 

FSC®

číslo licencie 
 loga FSC® 

 OZ Karpaty

4050/2018 PEFC/23-21-04/7 SGS-FM/COC-011608 FSC-C148774

 

  SGS-FM/COC-011996 FSC-C170818

OZ Podunajsko

4053/2018

 PEFC/23-21-04/6
 
 
 
 
1053/2022

OZ Tribeč

4054/2018

 PEFC/23-21-04/2
 
   

OZ Tribeč

1052/2022

SGSCH-FM/COC-012030 FSC-C170818

OZ Považie

4056/2018

 PEFC/23-21-04/4

SGS-FM/COC-002261

FSC-C023521

OZ Sever

4057/2018

 PEFC/23-21-04/5 SGS-FM/COC-002260 FSC-C002942

OZ Sever

2054/2022  PEFC/23-21-02/4    

OZ Tatry

2057/2022  PEFC/23-21-02/5    

OZ Horehronie

1050/2022

 PEFC/23-21-01/2    

OZ Poľana

1054/2022

 PEFC/23-21-01/9    

OZ Gemer

1056/2022

 PEFC/23-21-01/3    

OZ Východ

3072/2022  PEFC/23-21-03/7    

OZ Šariš

3074/2022  PEFC/23-21-03/3

SGS-FM/COC-002898

 FSC-C002515

OZ Vihorlat

3075/2022  PEFC/23-21-03/4 SGSCH-FM/COC-012039 FSC-C170816

 

Register držiteľov osvedčení

 

Regionálne certifikáty

región

Číslo certifikátu

Stred

L 0187/1-5

Sever

L 0187/2-5

Východ

L 0187/3-5

Západ

L 0187/4-4