Poľovné revíry v trvalom užívaní LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik

O užívaní poľovného revíru s prevahou poľovných pozemkov v správe podniku rozhoduje podnik na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov podľa § 5 zákona o poľovníctve.

V poľovných revíroch v trvalom užívaní podniku, ktoré tvoria génové základne, je podľa Koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike (PDF, 1,2 MB) schválenej Vládou Slovenskej republiky dňa 29. novembra 2017  umožnený poplatkový lov zveri individuálnym spôsobom a na spoločných poľovačkách za prítomnosti profesionálnych poľovníckych sprievodcov v zmysle platného Cenníka pre lov zveri v príslušnej poľovníckej sezóne.