Lesnícky cintorín

Obrázok Lesnícky cintorín

V Symbolickom lesníckom cintoríne Lesníckeho skanzenu sú mená ľudí, ktorí prišli o život pri práci v lese na Slovensku. Zoznam je aktuálny k dátumu 31.10.2021. Ak v ňom nenájdete mená svojich príbuzných a známych, môžete nám ich oznámiť na adrese:

Lesnícky skanzen, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog, Hlavná 245, 976 52 Čierny Balog

email: skanzen@lesy.sk

telefón: 0918 333 430 (pondelok - piatok 6,00 - 14,00) 

        menný zoznam 2023