Značka kvality 2. stupňa (16.09.2020)

LESY Slovenskej republiky sa uchádzali koncom júla 2020 o udelenie značky pre mäso hlbokozmrazené, delené (na jednotlivé svalové časti) z Jelenej, Danielej, Srnčej, Muflónej a Diviačej zveri. Žiadosť doloženú potrebnou technickou dokumentáciou a vzorkami výrobkov v originálnom balení posudzovala odborná komisii stanovená na MPRV SR.

Ocenením niekoľkoročnej práce kolegov a najmä výnimočnej suroviny z ktorej sú naše výrobky bolo udelenie značky kvality pre všetky výrobky, s ktorými sme sa uchádzali v žiadosti. Mimoriadne nás potešilo, že všetkým našim výrobkom bola udelená najvyššia Značka kvality 2. stupňa, ktorá bola v minulosti známa ako Značka kvality SK GOLD. Udelenie značky bolo potvrdené rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 16.9.2020. S používaním loga Značky kvality sú však spojené aj povinnosti, ktoré nás zaväzujú v zmysle zásad používať grafické prevedenie loga podľa dizajn manuálu na obaloch a etiketách výrobkov, prípadne ich propagačných materiáloch.

V Topoľčiankach máme pripravený nový grafický návrh etikety s logom Značky kvality 2.stupňa a už aj v súlade s propagáciou nášho podnikového brandingu pre potravinárske produkty, ako „Lesnícke pochúťky“.

Značka kvality sa udeľuje na obdobie troch rokov za podmienok, že je dodržiavaný výrobný proces a kvalita výrobkov, ako bolo pri podaní žiadosti, čo priebežne kontrolujú orgány ŠVPS SR. Informácie o výrobkoch, ktorým je udelená Značka kvality aj zásady jej udeľovania sú na stránke www.znackakvality.sk.