Verejné dražby dreva sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch a OZ

Verejné dražby dreva sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch a OZ

Termín konania Organizačná zložka štátneho podniku LESY SR
Pripravujeme