Verejné dražby dreva sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch a OZ

Verejné dražby dreva sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch a OZ

Termín konania Odštepný závod štátneho podniku LESY SR
pripravujeme  
   
   

 

Podrobné informácie budú zverejnené na stránkach jednotlivých OZ