Verejné dražby dreva sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch a OZ

Verejné dražby dreva sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch a OZ

Termín konania

Odštepný závod štátneho podniku LESY SR

 7. kalendárny týždeň            

OZ Kriváň, OZ Žarnovica

10. kalendárny týždeň

OZ Smolenice, OZ Šaštín, OZ Levice, OZ Kriváň, OZ Žarnovica, OZ Topoľčianky, OZ Prievidza, OZ Žilina, OZ Trenčín, OZ Námestovo

11. kalendárny týždeň

OZ Revúca,OZ Rimavská Sobota, OZ Rožňava, OZ Košice, OZ Prešov, OZ Vranov, OZ Sobrance

12. kalendárny týždeň

OZ Považská Bystrica, OZ Liptovský Hrádok, OZ Beňuš, OZ Čierny Balog

Podrobné informácie budú zverejnené na stránkach jednotlivých OZ