Aktuálne

Vážení návštevníci,

vítame Vás na stránkach verejných obchodných súťaží štátneho podniku Lesov Slovenskej republiky. Stránky sú neustále aktualizované a tak Vám ponúkame nasledujúcu ponuku.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni- LS Vígľaš

11.06.2020
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín - verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov – LS Holíč, OC Holíč