Výročná cena za rok 2017 Pamiatky a múzeá

Revue PAMIATKY A MÚZEÁ každoročne oceňuje to naj z oblasti kultúrneho dedičstva prestížnymi cenami. V kategórii dlhodobých projektov odborníci ocenili projekt štátneho podniku LESY Slovenskej republiky VÝZNAMNÉ LESNÍCKE MIESTA, ktorý už viac ako desať rokov realizuje Lesnícke a drevárske múzeum. Veľmi si vážime toto ocenenie a sme hrdí, že kultúrna verejnosť ocenila dlhodobé snaženie lesníkov na poli ochrany a zviditeľňovania kultúrneho dedičstva a ocenila nás ako jedného z desiatich spomedzi sto päťdesiatich deviatich laureátov.