Forest Stewardship Council – FSC

Za prvý globálne funkčný systém certifikácie lesov sa považuje FSC® systém, založený v októbri 1993 v Mexiku. Pôvodne bol zameraný pre oblasť tropických lesov Južnej Ameriky. Systém vznikol z podnetu environmentálnych skupín, hlavne Svetového fondu pre prírodu (World Wide Fund For Natur), Priatelia zeme (Friends of Earth) a pod. Aktuálne sídlo riadiacej centrály je v Bonne. Akreditáciu certifikačných orgánov vykonáva Accreditation Services International.

Základňu FSC tvoria členovia z prostredia drevospracujúceho priemyslu, medzinárodných ekologických organizácií, obchodníkov s drevom, lesníkov a združení domorodých obyvateľov.
Hlavnou myšlienkou FSC je podporovať environmentálne zodpovedné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov celého sveta. Veľký dôraz sa kladie na presadzovanie prísnych environmentálnych a sociálnych obmedzení lesného hospodárstva. FSC predstavuje štandardizovaný, medzinárodne akceptovaný, funkčný a okamžite dostupný systém.

Kľúčovým pilierom certifikačného systému FSC je 10 princípov a 56 kritérií FSC. Princípy a kritériá sa týkajú ako lesov tropických, tak aj lesov mierneho pásma a lesov boreálnych. Pri certifikácii lesov podľa systému FSC sa v Slovenskej republike používajú FSC Princípy a kritériá doplnené indikátormi jednotlivých certifikačných organizácií. V roku 2003 vznikla v SR z podnetu WWF národná iniciatíva FSC, ktorej cieľom je vytvorenie národných štandardov FSC pre lesné hospodárstvo. V súčasnosti je proces tvorby národných štandardov zastavený a národná iniciatíva je zrušená.

FSC sám necertifikuje. Pre túto činnosť je akreditovaných viacero nezávislých certifikačných orgánov. Výklad kritérií a indikátorov použitých pri certifikácii závisí od vyškolených audítorov certifikačných orgánov. Vyťažené drevo a výrobky z neho, spĺňajúce tieto kritériá sa môže označiť logom FSC, aby mohlo byť ďalej sledované počas jeho pohybu v rámci spracovateľského reťazca a tým sa zaručila dôveryhodnosť celého systému.

Spolu je certifikovaných viac ako 221 mil. ha lesov. V Slovenskej republike obdržali certifikát FSC Lesy Slovenskej republiky, štátna podnik, Odštepný závod Prešov, Odštepný závod Trenčín, Odštepný závod Šaštín, Odštepný závod Smolenice a Odštepný závod Považská Bystrica na výmere cca 190 tis. ha. V SR je vydaných ďalších 11 certifikátov z prostredia ostatných vlastníkov lesov.

V 130 štátoch sveta bolo doteraz vydaných 44 750 certifikátov spracovateľského reťazca. V Slovenskej republike je vydaných 188 certifikátov spracovateľského reťazca. Podrobnejšie na www.info.fsc.org.

                                 CERTIFIKÁTY V LESOCH SR š.p.

Organizačná zložka 

číslo certifikátu

certifikačný orgán

certifikovaná výmera

platnosť certifikátu

certifikát

OZ Šariš

SGSCH–FM/COC - 002898

SGS Slovakia

47 202 ha

23.11.2026

Šariš 2024-2026

OZ Považie

SGSCH–FM/COC - 002261

SGS Slovakia

37 072 ha

12.9.2025

Považie 2022-2025

OZ Karpaty

SGSCH–FM/COC - 011608

SGS Slovakia

41 344 ha

19.5.2024

Karpaty-Šastín 2022-2024

OZ Karpaty

SGSCH–FM/COC - 011996

SGS Slovakia 39 609 ha 5.7.2025 Karpaty-Smolenice 2022-2025

OZ Sever

SGSCH–FM/COC - 002260

SGS Slovakia 24 955 ha 6.7.2025 Sever 2022-2025

OZ Tribeč

SGSCH-FM/COC - 012030

SGS Slovakia 33 724 ha 1.3.2027 Tribeč- 2022-2027

OZ Vihorlat

SGSCH-FM/COC - 012030

SGS Slovakia 31 010 ha 1.7.2027 Vihorlat-2022-2027

OZ Poľana

SGSCH-FM/COC-012063

SGS Slovakia   20.8.2028 Poľana-2023-2028

OZ Podunajsko

SGSCH-FM/COC-012062

SGS Slovakia   28.8.2028 Podunajsko-2023-2028
SPOLU LESY SR š.p.