Lesnícky náučný chodník Pilsko

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Pilsko (PDF, 767 kB) 
 • Kraj: Žilinský
 • Okres: Námestovo
 • Pohorie: Oravské Beskydy
 • Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Horná Orava
 • Prístup: z Mútneho, od koliby Malák po žltej turistickej značke. Z Oravského Veselého môžete ísť peši od autobusovej zastávky (Kumor), alebo motorovým vozidlom.
 • Východisko: pri chate Randová, GPS súradnice  N 49°29'45.29" E 19°20'38.92"
 • Trasa: Chata Randová – Dudová (1095 m n.m.) –  popod Magurku (1087 m n.m.) – Chata Randová
 • Dĺžka: 4,7 km, prevýšenie 220 m
 • Čas prechodu: 2 až 2,5 h
 • Počet zastávok: 8
 • Zameranie chodníka: lesnícke, historické
 • Typ chodníka: obojsmerný, okružný, peší, celoročný
 • Náročnosť terénu: nenáročná až stredne náročná trasa
 • Nadväznosť na turistickú značku: prístup na náučný chodník po žltej a zelenej turistickej značke
 • Rok otvorenia, garant: 2012, Lesy SR, š. p. Odštepný závod Námestovo
 • Textový sprievodca: nie je; pre skupinu návštevníkov je možné zabezpečiť sprievodcu s výkladom z Lesnej správy Mútne – kontakt: ls.mutne@lesy.sk.
 • Kontakt: Lesy SR, š. p. Odštepný závod Námestovo, Miestneho priemyslu 569,  029 01 Námestovo, tel. +421 43 5522479, e-mail: lesyno@lesy.sk
 • Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.
 • Poznámka: Od zastávky č. 5 je možné napojiť sa na turistický chodník na Pilsko (zelená turistická značka)
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

Názvy informačných panelov
 1. Úvodný informačný panel
 2. Studnička
 3. Význam lesa
 4. Huby
 5. Altánok – miesto pre oddych
 6. Škodcovia lesa
 7. Les a voda
 8. Zaujímavosti z prírody
 
ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Lesnícky náučný chodník sa nachádza v masíve vrchu Pilsko. Začína pri chate Randová v nadmorskej výške 880 m n. m., je 4,7 km dlhý. Venovaný je všetkým návštevníkom, ktorí zvládnu mierne náročnejší terén a okrem oddychu chcú poznať les (formou informačných tabúľ s obrázkami a výstižnými textami), ktorý človek obhospodaruje a má z neho úžitok (vo forme dreva, zdroja pitnej vody, lesných plodov), ako aj les, ktorý odumiera a jeho vývoj je ponechaný na prírodu. Trasa vedie lesom tak, aby každý kto bude chodníkom kráčať, mohol kvalifikovane porovnávať obhospodarovaný les a les, v ktorom je príroda ponechaná sama na seba. Ochrana vrcholu Pilska má predovšetkým vedecko-výskumný, náučno-osvetový a zdravotno-rekreačný význam. Dôležité sú aj PILSKO jeho širšie biologické, pôdoochranné a lesoochranné funkcie. Za povšimnutie stojí zbierka anomálií kmeňov stromov, ako aj množstvo novovybudovaných miest pre oddych a občerstvenie, ale aj dva altánky na ochranu pred nečasom, či studničku vyvierajúcu spod hlúbika dreveného hríba. Na náučný chodník sa najlepšie dostanete z Mútneho, od koliby Malák po žltej turistickej značke. Z Oravského Veselého môžete ísť peši od autobusovej zastávky (Kumor), alebo motorovým vozidlom. LNCH Pilsko je vhodné miesto oddychu a poučenia pre tých, ktorí majú radi tzv. bohom zabudnuté miesta, kde sa žije pokojne v lone panenskej prírody, bez zhonu a bez veľkého počtu turistov.