Drevo pre Štiavnicu

BANSKÁ ŠTIAVNICA 4.4.2023

Podobne, ako v roku 2021, keď tornádo šokujúco sfúklo niekoľko desiatok domov a poškodilo ich strechy na južnej Morave, aj po zničujúcom požiari v historickom centre Banskej Štiavnice sa členské spoločnosti Drevárskej sekcie ZSD SR spolu so štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky rozhodli solidárne prispieť na obnovu drevených krovov a striech poškodených budov. Nedostatok stavebného materiálu sa pokúšajú zmierniť tým, že ponúkli Mestu Banská Štiavnica dodávku potrebného stavebného reziva pre tých, ktorí ho najviac potrebujú.

Príprava na dohode bola témou dnešného pracovného stretnutia na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici za účasti pani primátorky Mgr. Nadeždy Babiakovej, prezidenta Zväzu spracovateľov dreva SR PhDr. Petra Zemaníka a generálneho riaditeľa LESOV SR, š.p. Ing. Jána Marhefku. Predmetom rokovania boli najmä otázky súvisiace s možnosťami spoločnej pomoci Mestu Banská Štiavnica, tak aby sa požiarom poškodené pamiatky, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO, mohli zaskvieť čo najskôr v svojej pôvodnej kráse. Mesto v spolupráci s vlastníkmi zničených budov zostaví špecifikáciu potrebného materiálu na zakrytie striech a na odvrátenie ďalších hroziacich škôd na historických budovách.

„Som naozaj veľmi rada, že osud nášho historického mesta, ktoré stálo pri zrode lesníctva na našom území, nie je ľahostajný ani súčasným lesníkom a spracovateľom dreva. Vítame pomoc každého subjektu, ktorý môže a chce pomôcť obnoviť poškodené kultúrne pamiatky,“ uviedla pani primátorka Mgr. Nadežda Babiaková.

Zväz spracovateľov dreva má zámer poskytnúť Banskej Štiavnici rezivo v objeme dodávky dvoch kamiónov, ktoré adresne dodá na rekonštrukciu striech. Prvá fúra (približne 4 m3 stavebného reziva rôznych sortimentov) odišla už 31.3.2023 a to z píly Roven Hriňová, ktorú si odviezol pán Ján Adamský, vlastník nehnuteľnosti, v ktorej bola populárna reštaurácia, a ktorá je v bezprostrednom susedstve domu Maríny, kde požiar vypukol a začal sa šíriť na okolité nehnuteľnosti. „Dohoda bola operatívna a potrebný materiál sme pripravili prednostne a na počkanie a tak  sa pomoc neminie účinku,“ hovorí Ing. Ján Báťka, konateľ firmy Roven, spol. s.r.o., Hriňová. Táto spoločnosť ročne spracuje 20 tisíc m3 ihličnatej guľatiny z ktorého vyrába nielen stavebné rezivo a v minulosti už spolupracovala s firmou Obnova, s.r.o., ktorá aj dnes bude koordinovať rekonštrukciu budov.

„Sme samozrejme pripravení poskytnúť naše piliarske kapacity na porez aj pre ostatných vlastníkov poškodených budov. V úzkej spolupráci s LESY SR, š.p. a s dotknutými subjektmi pripravíme stavebné rezivo v celkovej hodnote približne 30 tis. €. Na jeho produkciu sa poskladajú všetky členské spoločnosti (30 spoločností) Drevárskej sekcie ZSD SR rovnakým dielom,“ uviedol prezident ZSD SR PhDr. Peter Zemaník.

„Mesto Banská Štiavnica je nepochybne klenotom architektúry v celosvetovom meradle, preto som rád, že štátny podnik LESY SR, ktorý je najväčším obhospodarovateľom lesov na Slovensku bude môcť prispieť zo svojej produkcie drevnou hmotou na obnovu požiarom poškodených budov. V tomto meste sa okrem iného vzdelávali a stále vzdelávajú generácie lesníckych odborníkov, preto je aj prejavom našej spoločenskej zodpovednosti prispieť na obnovu jeho pamiatok,“ uviedol generálny riaditeľ LESOV SR, š.p. Ing. Ján Marhefka.

„Je to to najmenej, čo môžeme v rámci solidarity poskytnúť. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá, že reagujeme neskoro – lebo, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva – sme presvedčení, že v komunikácii s tými, ktorí materiál potrebujú, dokážeme reagovať efektívne. Rýchlosť peňazí je okamžitá, sila dreva a tejto pomoci však bude viditeľná roky,“ povedal v tejto súvislosti Ing. Milan Benco, predseda Drevárskej sekcie ZSD SR (DS ZSD SR).

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 483 kB)