Palivové drevo pre domácnosti

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky reaguje na zvýšený záujem obyvateľstva o palivové drevo a umožňuje obyvateľstvu jeho získanie okrem klasického predaja aj formou "samovýroby". Prakticky sa jedná o výrobu palivového dreva  v lese vlastnými kapacitami a za výhodnejších cenových podmienok oproti klasickému predaju už vyrobeného palivového dreva. Pri samovýrobe dreva dochádza zväčša k spracovaniu zvyškov po ukončenej ťažbe. Okrem týchto prípadov je možné formou samovýroby spracovať jednotlivé vývraty, sucháre a taktiež realizovať ťažbu vo vybraných porastoch vo veku do 50 r. 

Kvôli širšiemu uspokojeniu potrieb obyvateľstva je stanovený maximálny objem na fyzickú osobu v rozsahu  20 prm / osoba/ kalendárny rok (cca. 12 m3)

Záujemcovia o samovýrobu dreva preukazujú účel využitia drevnej hmoty na vykurovanie jednou z nasledujúcich foriem: potvrdenie o revízii komína, alebo potvrdenie o evidencii malého zdroja znečistenia ovzdušia, alebo čestným vyhlásením, ktorým potvrdia, že majú trvalý pobyt v nehnuteľnosti vykurovanej pevným palivom. 

V prípade ďalších otázok k samovýrobe palivového dreva, alebo záujmu o jeho získanie formou samovýroby kontaktujte územne príslušné osoby uvedené v pravom rohu mapy pod týmto textom:

 

  

 Od začiatku roka 2022 bolo celkovo vybavených 32 tisíc žiadostí o samovýrobu dreva. 

 

Aktuálny stav žiadostí nájdete tu:

Prehľad žiadateľov o samovýrobu 2022 (PDF, 7,3MB)

Prehľad žiadateľov o samovýrobu 2023 (PDF, 22,4 MB)