Slovenské lesy a ich hospodárske využívanie

V roku 1932 vyšla vo Francúzsku kniha, ktorej autorom je humánny geograf Pierre Deffontaines. Venuje sa súdobému stavu slovenských lesov a ich hospodárskemu využívaniu. Pre slovenského čitateľa ju preložil PhDr. Martin Brtko a štátny podnik LESY Slovenskej republiky, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene knihu v jeho preklade vydal tento rok. Ide o veľmi pútavé čítanie, ktoré zaujme lesnícku i nelesnícku verejnosť.