Lesníci si pripomenuli významnú osobnosť, J.D.Matejovie

Banská  Bystrica 19.01.2022

  • Jozef Dekret Matejovie má v Banskej Bystrici viacero pamätníkov
  • Známy je jeho výrok: „zachovať lesy potomstvu, lebo oni sú predpokladom udržania života na zemi.“ 

 

Uplynulo 181 rokov od smrti Jozefa Dekreta Matejovie. Zamestnanci štátneho podniku LESY SR si dnes zapálením sviečok a kladením vencov uctili pamiatku významného tvorcu moderného slovenského lesníctva.

Jozef Dekret Matejovie (*12.7.1774 Čierny Balog- Dobroč †18.1.1841 Banská Bystrica) patril svojho času medzi najuznávanejších lesníckych odborníkov. Celý život zasvätil práci v lese, najskôr ako podlesný, neskôr vďaka pozoruhodným pracovným výsledkom zastával funkciu banskobystrického komorského lesmajstra.

Zaraďujeme ho medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského lesníctva, významne prispel k zveľadeniu lesov, ktoré boli zdevastované baníctvom a hutníctvom. Veľmi dobre si uvedomoval potrebu systematickej obnovy lesa a ochrany celého lesného fondu. Pre účely obnovy porastov zabezpečoval premyslený zber, ošetrovanie, lúštenie, skladovanie a evidenciu lesných semien. Zakladal lesné škôlky, kde vyrastali kvalitné sadenice, nevyhnutné pre obnovu lesov.

Generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Tibor Kőszeghy podotkol: Odkaz J. D. Matejovie spočíva v jeho schopnosti vidieť ďaleko za horizont svojej doby. Často i napriek chýbajúcej podpore svojho okolia dokázal presadiť obnovu lesa v čase, keď ju majitelia lesov považovali za iluzórnu a počítali so zánikom lesného hospodárstva. Jozefovi Dekretovi Matejovie sa podarilo úspešne obhájiť a presadiť nový prístup k lesnému hospodárstvu v mene zachovania lesov pre potomstvo, o čo sa snažíme v štátnom podniku aj dnes.“

V Starohorskej oblasti zalesňoval najmä ťažko prístupné a extrémne bralnaté územia. Aj dnes môžeme vidieť toto kultúrno- historické dedičstvo a niektoré porasty v lokalite Kohútová boli určené za génovú základňu smrekovca opadavého. Najzachovalejší z nich bol vyhlásený za chránený areál s rozlohou 6 hektárov. Rastú tam vzácne staré a mohutné smrekovce, jedle a buky s vekom takmer 200 rokov.

Jozef Dekret Matejovie má v Banskej Bystrici viacero pamätných miest. Na Národnej ulici ho pripomína park, nesúci jeho meno a taktiež bronzová busta od umeleckého sochára Františka Šidla z roku 1915, umiestnená na viacstupňovom podstavci z lešteného červeného granitu. Na Hornej ulici č.5 je osadený pamätný kameň, kamenný blok králickeho pieskovca, pripomínajúci dom, v ktorom Jozef Dekret žil a v roku 1841 aj zomrel.

Jozefa Dekreta Matejovie pripomína aj lesnícky náučný chodník, ktorý sa začína pri jeho pamätníku v Dolnom Jelenci, pokračuje cez Horný Jelenec, Valentovú, Rybô. Kohútovú, popod Majerovu skalu do Starých Hôr. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 649 kB) 

busta J.D.Matejovie

hrob J.D.Matejovie