LESNÍCKYM CHODNÍKOM J. D. MATEJOVIE 2018

Lesníci spoločne s turistami a ochranármi absolvujú spoločný prechod a vyhlásia 50. významné lesnícke miesto Dobročský prales

Putovné lesnícko-turistické podujatie vzniklo v roku 2014 pri príležitosti 240. výročia narodenia zakladateľa moderného lesníctva v Uhorsku Jozefa Dekreta Matejovie (1774 – 1841). Zamerané je na podporu vzájomnej spolupráce a pravidelnú otvorenú komunikáciu lesníkov a turistov. Jeho cieľom je nielen symbolicky spájať lesníkov ako správcov lesa  a turistov ako jeho užívateľov, ale aj šíriť posolstvo Dekretovej celoživotnej práce vo všetkých regiónoch Slovenska: „Zachovať lesy potomstvu, lebo oni sú predpokladom udržania života na Zemi“.

Ide o symbolické spájanie turistických trás s trasami lesníckych náučných chodníkov. V tomto roku pôjde o prepojenie chodníkov v okolí Čierneho Balogu, čím sa počas tohtoročného 5. ročníka vraciame do rodného kraja Dekreta Matejovie.

Mimoriadnym obohatením podujatia bude vyhlásenie 50. významného lesníckeho miesta Dobročský prales. Sieť významných lesníckych miest tvorí štátny podnik LESY SR prostredníctvom jeho Lesníckeho a drevárskeho múzea už viac ako 11 rokov a v tomto roku získal za tento projekt prestížne ocenenie Revue Pamiatky a múzeá v kategórii dlhodobý projekt. Dobročský prales predstavuje jednu z najstarších a najzachovalejších rezervácií na Slovensku, čo potvrdzuje aj získanie medzinárodného ocenenia Európsky diplom, ktorým ho Výbor ministrov Rady Európy ocenil v rokoch 1998 a 2008. Výnimočnosť podujatia naznačuje aj zloženie organizátorského  trojlístka, ktorý v tomto roku tvorí okrem stabilných partnerov LESOV SR, š. p. a KST aj CHKO Poľana.

Termín konania akcie si našiel ustálené miesto v kalendári hlavných podujatí Klubu slovenských turistov, a to vždy tretiu októbrovú sobotu. Teší nás, že návštevnosť má z roka na rok zvyšujúcu sa tendenciu a prichádzajú naň nadšenci turistiky naozaj zo všetkých kútov Slovenska.

„Práve dnes je dôležitejšie ako kedykoľvek inokedy organizovať spoločné stretnutia ľudí, ktorí si vážia prírodu a prácu realizovanú pre jej zachovanie i spoznávanie“ hovorí Mgr. Ľubica Miľanová, vedúca Lesníckeho a drevárskeho múzea.

Tlačová správa (PDF, 466 kB)