LESY SR chcú pokračovať v poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráci

Bielsko-Biała, Banská Bystrica 20.07.2022

  • Štátny podnik má ambíciu čerpať finančné prostriedky Európskej únie aj v nasledujúcom programovom období 2021- 2027

Slovenské a poľské štátne lesy sú naklonené ďalšej spolupráci. Dnes to podpisom spečatili aj ich štatutárni zástupcovia. S poľskými štátnymi lesmi (Lasy Panstwowe) štátny podnik LESY SR aj v minulosti úspešne realizoval viacero cezhraničných projektov. Prvé výzvy pre Interreg PL-SK sa očakávajú už začiatkom roka 2023.

Prvým projektovým zámerom bude obnova budov drevenej architektúry u oboch partnerov. Na slovenskej strane ide o objekt Flajšová na Lesnej správe Zákamenné (OZ Tatry). V blízkosti objektu sa nachádza jedinečná vodná nádrž Flajšová, vybudovaná pri prameňoch Bielej Oravy v rokoch 1864 až 1866. Tajch má dve komory a v minulosti slúžil na pomoc pri plavení dreva.

Generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ján Marhefka pri tejto príležitosti zdôraznil: „Teší nás, že aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k vyššej atraktivite prihraničného územia. V prípade, ak budeme úspešní v pridelení európskych prostriedkov, budú mať turisti z oboch strán hranice unikátnu príležitosť spoznať prírodné krásy a technické pamiatky súvisiace s históriou lesníctva,“ povedal.

Cieľom programu Interreg PL-SK je prostredníctvom podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vytvárať priaznivé podmienky pre lepšie cezhraničné väzby a zvýšiť atraktívnosť prihraničného regiónu pre obyvateľov i návštevníkov.

LESY SR, š.p., v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja realizovali v roku 2021 projekt „Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“. Štátni lesníci použili prvýkrát v praxi kartáčový zberač semien. Ide o jedinečnú technológiu v stredoeurópskom priestore, kde sa opakovane a bez poškodenia porastu môžu zbierať zrelé semená lúčnych druhov rastlín. Takto zozbieraný semenný materiál je možné v širšom rozmere používať  na ekologickú obnovu lúk. Prvú ukážku tohto unikátneho stroja sme prezentovali na liptovských lúkach, na Lesnej správe Čierny Váh, v lokalite Turková.

/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/lesy-sr-chcu-pokracovat-polsko-slovenskej-cezhranicnej-spolupraci/lsr_ts_2022_07_20_spolupraca_interreg_plr.pdf