LESY SR: chránime pred kalamitou naše lesy, dôležitá je však aj ochrana prírody

Podkôrniková kalamita má na svedomí vysychanie stromov a celkové zhoršovanie stavu našich lesov.

Situácia bola v minulom roku taká vážna, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo Rozhodnutie MPRV SR o opatreniach na zlepšenie zdravotného stavu ihličnatých lesov z 28.9.2018.

(link http://www.mpsr.sk/index.php?navID=796&navID2=796&sID=37&id=13500)

Toto rozhodnutie má celoslovenskú pôsobnosť.

Na základe tohto rozhodnutia vykonávali LESY SR tzv. náhodnú (kalamitnú ťažbu) aj na Lesnej správe Liptovská Teplička, v oblasti Panskej hole v Nízkych Tatrách.

Po upozornení Okresného úradu Poprad na existenciu biotopu chráneného druhu živočícha hlucháňa hôrneho, sme spracovanie kalamity okamžite zastavili.

LESY SR majú záujem na ochrane životného prostredia a na zachovaní ohrozených druhov. Musíme však rešpektovať aj zákon a rozhodnutia ústredných orgánov štátnej správy.

Spracovaním kalamity chránime pred vyschnutím obrovské plochy zdravého lesa. Ak nám podkôrnikový hmyz zožerie zdravé stromy, nebude to dobré ani pre prírodu, ani pre chránené druhy (vrátane hlucháňa).

Tlačová správa (PDF, 370 kB)