LESY SR majú účinnú obchodnú stratégiu, ktorá drží ceny dreva vysoko

  • LESY SR prijali v roku 2018 novú obchodnú stratégiu
  • Zmluvy sú uzatvárané aj na dlhšie obdobie (3 až 5 rokov) a primárne ide drevná hmota slovenským spracovateľom
  • Ceny dreva sú na Slovensku vyššie oproti susedným krajinám o 15  - 20% (v závislosti od sortimentu)

Cena dreva dosahuje v Európe rekordne nízke úrovne. Je to spôsobené obrovským pretlakom dreva na európskom trhu, najmä z Nemecka, Rakúska a Českej republiky.

Podnik LESY SR je na túto situáciu pripravený. Je to vďaka obchodnej stratégii, ktorú podnik prijal v roku 2017.

„Zmenili sme celkovú filozofiu predaja dreva na Slovensku. Prioritne dodávame  drevo slovenským spracovateľom, pričom zmluvy uzatvárame aj na dlhšie obdobie - na 3 až 5 rokov. To umožňuje slovenským spracovateľom investovať a vytvárať a udržať tisícky pracovných miest,“ vysvetlil Ing. Tomáš Klouček, obchodný riaditeľ LESY SR.

V čase klesajúcich cien profituje štátny podnik LESY SR z dlhodobých kontraktov. Tie garantujú určitú výšku ceny ako aj objemy drevnej hmoty.

Aktuálne je možné nakúpiť v Českej republike napr. piliarsku guľatinu (pozn. ide o kvalitné drevo, ktoré sa používa na výrobu dosiek a hranolov) za približne 35 €/m³, kým LESY SR ju predávajú za 48 €/m³.  Podobne aj v segmente ihličnatej vlákniny (pozn. ide o menej kvalitné drevo) je cena na Slovensku vyššia o viac ako 20%.

LESY SR boli vlani kvôli cenám dreva pod obrovským tlakom a nevyhli sa znižovaniu cien ihličnatého dreva.  Napriek tomu sa mu podarilo dosiahnuť kladný hospodársky výsledok. Bolo to aj vďaka tomu, že podniku sa podarilo mierne zvýšiť predajnú cenu listnatého dreva a zvýšiť príjmy z iných činností – napr. príjmy z poľovných revírov budú v roku 2020 oproti roku 2017 vyššie o 1 milión €.

Celková produkcia dreva je na Slovensku na úrovni približne 10 mil. m³ ročne (listnaté aj ihličnaté drevo). LESY SR na trh dodávajú približne 4 mil. m³. (pozn. LESY SR obhospodarujú cca 48% lesov na Slovensku, zvyšok vlastnia neštátni vlastníci – mestá a obce, urbáre, cirkev, fyzické a právnické osoby). Na porovnanie: v dôsledku lykožrútovej kalamity je v Českej republike k dispozícii 60 mil. m³ ihličnatého dreva.  

Tlačová správa (PDF, 556 kB)