LESY SR sa rozhodli pomôcť utečencom z Ukrajiny

Ubľa 28.02.2022

  • Ubytovanie poskytne štátny podnik vo svojich zariadeniach bezodplatne
  • LESY SR v spolupráci s OZ Priaznivci Pustého hradu poskytujú stravu a občerstvenie priamo na hranici v obci Ubľa

V súvislosti s migračnou krízou vyvolanou vojnovým konfliktom na ukrajinskom území je potrebné reagovať.  Situácia u našich východných susedov je neľahká a aj preto sa štátny podnik rozhodol podať núdznym pomocnú ruku vo forme ubytovania.

„Dennodenne prichádza na naše územie množstvo utečencov, prevažne matky s deťmi, pretože vojna im berie domov. Snažíme sa vytvoriť pre nich aspoň malý pocit bezpečia.  Radi pomôžeme tým, že im dočasne poskytneme priestor, kde by si oddýchli a načerpali nové sily. V súčinnosti s kolegami z jednotlivých OZ operatívne vytvárame ďalšie lôžka v administratívnych budovách, aby sme zmaximalizovali ubytovacie kapacity,“ povedal poverený generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Matej Vigoda.

Štátny podnik má k dispozícii celkovo 605 lôžok, ktoré má rozmiestnené vo svojich ubytovacích zariadeniach po celom Slovensku. Rádovo najviac izieb je k dispozícii na Donovaloch, v Hrochoti, Turčianskych Tepliciach, ale aj v Remetských Hámroch v okrese Sobrance.

Súčinnosť pri prijímaní utečencov poskytol aj Odštepný závod Vihorlat. V mnohých zariadeniach OZ, hlavne v časti bývalého Odštepného závodu Sobrance, kde sú všetky hraničné priechody s Ukrajinou, už ubytováva ľudí, ktorí túto pomoc potrebujú. Operatívne prerába na ubytovacie priestory bývalé budovy niektorých lesných správ, kde štátni lesníci umiestňujú postele z podnikových kapacít aj v spolupráci s krízovým štábom. Takto zatiaľ vytvorili ďalších cca 40 miest, mimo bežných ubytovacích kapacít, na chatách.

Štátny podnik tiež poskytol rôzne vybavenie, ako stany, stoly, varné kotly. Zamestnanci LESOV SR v spolupráci s OZ Priaznivci Pustého hradu okrem toho poskytujú stravu a občerstvenie priamo na hranici v obci Ubľa.

Desiatky ľudí sú aktuálne ubytované na Chate Morské oko, na Chate Zvernica Karná, tiež na bývalej lesnej správe Hlivištia, bývalej LS Porúbka a na Chate Ubľa. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 409 kB) 

Kaštielik Morské oko