LESY SR úspešne rozbehli projekt „Milión stromov pre Slovensko“

Banská Bystrica 17.11.2021

  • Počas nultého ročníka vysadili dobrovoľníci viac ako 50 tisíc stromov
  • Výsadba sadeníc lesných drevín učarovala verejnosti

Ročne sa na Slovensku vysadí okolo 35 miliónov sadeníc lesných drevín, z ktorých štátny podnik LESY SR vysádza 16 miliónov kusov. Projekt s názvom Milión stromov pre Slovensko, ktorého cieľom je v spolupráci s PEFC Slovensko a OZ Moje Slovensko koordinovane umožniť verejnosti na pozemkoch v správe štátneho podniku LESY SR vysadiť milión sadeníc lesných drevín, ukončil svoj úspešný nultý ročník. Projekt odštartoval v polovici apríla 2021 na Odštepnom závode Trenčín a realizoval sa na viacerých miestach Slovenska.

Na jar sa podarilo vysadiť 29.365 kusov sadeníc, počas jesene sme výsadbu ukončili 19- stou brigádou s počtom 22.050 ks vysadených sadeníc. Do projektu sa zapojili stovky ľudí, ktoré pod odborným dohľadom lesníkov vysadili dreviny: duby, buky lesné, javory, lipy, smreky, jedle, smrekovce či borovice. Dôležité bolo rozpoznávať tiež prirodzené zmladenie v podobe prítomných semenáčikov.

 „Záujem ľudí o výsadbu stromov len potvrdil, že ľuďom na slovenských lesoch záleží a že sa chcú podieľať na ich aktívnom manažovaní a zveľaďovaní. Táto aktivita sa ukázala ako veľmi zaujímavý spôsob, kedy každý dobrovoľník na vlastnej koži okúsi, aká krásna, ale fyzicky náročná je práca v lesoch. Dúfame, že ten plánovaný milión stromčekov vysadený verejnosťou bude mať aj svoje pokračovania a že sa nájde veľa nadšených ľudí ochotných priložiť ruku k dielu a ochotných zapotiť a zašpiniť sa pre dobrú vec,“ prezradila koordinátorka projektu za štátny podnik LESY SR, Anna Sliacka.

Pre porovnanie, kým maximálne motivovaný dobrovoľník v priemere vysadí v ideálnom prostredí 40 sadeničiek, lesné ženy a lesní robotníci v rovnakých podmienkach vysadia denne 250 sadeníc.

 „Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým partnerom, celému tvorivému tímu, firmám, účastníkom, dobrovoľníkom. Keď chcete uskutočniť veľké veci, potrebujete na to veľa ľudí a energie. Všetko sa to podarilo práve vďaka spolupráci širšieho tímu. Prispeli sme spolu k lepšej budúcnosti, k obnove lesného porastu a každý člen si odniesol nezabudnuteľný zážitok a dobrý pocit,“ povedala Ema Kristofová, predsedníčka občianskeho združenia Moje Slovensko.

 „PEFC Slovensko a certifikačná schéma PEFC predstavujú určitú garanciu pre trvalé zachovanie lesov spolu s plnením ekosystémových služieb. Tento projekt vnímame ako veľmi úspešný. Umožňuje širokej verejnosti na jednej strane zapojiť sa do výsadieb a na druhej strane dáva priestor na pochopenie zákonitostí využívania lesov. Zalesňovanie je len akousi pomocou prírode na miestach, kde prírodné procesy nefungujú, alebo by trvali neúmerne dlho, alebo ako súčasť zachovania určitých drevín, ktorým terajšie podmienky akosi neprajú, ako napríklad jedľa či brest,“ dodáva predseda PEFC Slovensko František Štulajter.

Do výsadieb sa zapojili rodiny s deťmi, študenti, úradníci či zamestnanci súkromných spoločností.

/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/lsr_ts_2021_11_17_milion_stromov.pdf