LESY SR vyhlásili 56. významné lesnícke miesto

Sihla 20.05.2022

  • Štátny podnik si vyhlasovaním pripomína dôležité miesta, súvisiace s históriou lesníctva

 

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky, Odštepný závod Horehronie a Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene udelili titul významné lesnícke miesto budove bývalej lesnej správy v Sihle.

Minulosť tejto historickej stavby je veľmi úzko spätá s lesníctvom a sklárskym priemyslom, ktoré poznačili život a kultúru obyvateľov obce vysoko v horách, vyvíjajúcej sa mimo civilizačných centier. 

„Práve takýmito významnými lesníckymi miestami ukazujeme verejnosti , aký veľký vplyv mali lesníci na tvorbu kultúrneho dedičstva tejto krajiny, ako ju ovplyvnili nielen spôsobom práce, ale aj spôsobom života. Pretože lesníci v tom lese nielen ťažili, ale sa oň aj starali, chránili ho a pestovali,“ zdôrazňuje kurátorka Lesníckeho a drevárskeho múzea Tatiana Figurová.

Vyhlasovaním významných lesníckych miest (VLM) sa štátny podnik snaží upriamiť pozornosť na pozoruhodné technické a architektonické stavby, budovy späté s lesníctvom či miesta, kde pôsobili lesnícke osobnosti. Budova bývalej lesnej správy na Sihle sa tak stala 56. významným lesníckym miestom. Vlani pribudla medzi takého miesta Tatranská Javorina a arborétum Kysihýbel pri Banskej Štiavnici.

Pôvod mena obce Sihla, ktoré vzniklo z pomenovania smrekovej mladiny – sihliny symbolizuje tunajšie veľké lesné bohatstvo. Drevo z lesov začala využívať banskobystrická banská komora, keď tu, vo Veporských vrchoch, postavila v roku 1760 skláreň, aby uspokojila vysokú spotrebu chemického skla vo svojich baniach. Skláreň prenajímala viacerým sklárskym rodinám, k najznámejším patria Kuchynkovci. Pracovali pre nich novousadení sklári a drevorubači. Popol potrebný na výrobu skla sa získaval pálením v okolitých lesoch. Okrem chemického skla sa v sklárni vyrábalo fľaškové sklo, fľaše na víno a pálenku. Prešla viacerými obdobiami úpadku i nového rozkvetu.

V budove postavenej Kuchynkovcami sídlila od roku 1886 lesná správa riadená Riaditeľstvom štátnych lesov v Banskej Bystrici. Drevo zo správy sa splavovalo po Kamenistom potoku s dvoma tajchami – Hrončokom a Klementkou. Vodu neskôr nahradila železnica - v r. 1925 sa tu začala stavať odbočka Čiernohronskej lesnej železnice - viedla zo Sihly údolím Kamenistého potoka do Hronca. Práve na lesnej správe nachádzali obyvatelia Sihly i okolitých dedín prácu, keď počas prvej svetovej vojny definitívne skláreň zanikla. Drevo odtiaľto putovalo pílam na Sihle a Štiavničke, ale aj iným firmám, napr. do papierne v Harmanci. Drevené uhlie dodávali závodom v Hronci, v Podbrezovej a aj štátnej lesnej železnici.

Vedľa historickej budovy, ktorej múry si pamätajú zašlú slávu sklárskej výroby stojí ešte niekoľko z dvadsiatich siedmich stromov vysadených v roku 1896 pri príležitosti osláv tisícročia Uhorska. Správa lesov v Sihle, ktorá tu sídlila prešla vo svojej histórii viacerými organizačnými zmenami. Dnes je tu vysunuté pracovisko Lesnej správy Krám štátneho podniku LESY SR a tunajší lesníci majú vo svojej starostlivosti lesy vo výmere 2700 ha. Z nich je viac ako polovica obhospodarovaná najmodernejšími spôsobmi blízkymi prírode. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 638 kB) 

VLM LS Sihla