LESY SR zaznamenali druhý útok medveďa na horára v tomto roku

Očová 09.05.2022

  • Štátny podnik upozorňuje, že v tomto období sa začína medvedia ruja, jedince sú aktívnejšie

 

Dnes v dopoludňajších hodinách došlo v katastri Očovej v okrese Zvolen k útoku medveďa hnedého na zamestnanca LESOV SR, š. p.  33-ročný muž vykonával terénnu obhliadku miesta, ktoré sa malo zalesňovať. Išlo o lokalitu Jasle, asi 300 metrov od budovy bývalej lesnej správy Kyslinky, v blízkosti prístupovej cesty z Hrochote v smere na Zálomskú a Očovú.

Medvedica bola na mieste aj s troma minuloročnými mláďatami. Na horára zaútočila odzadu. Muž nemá vážnejšie zranenia, je však poudieraný, má natrhnutý  stehenný sval a na bedrách škrabance. Horár sa snažil vyhnúť priamemu kontaktu s medvedicou, tá ho však sotila na zem, revala, no v útoku už ďalej nepokračovala.

Naši zamestnanci kontaktovali Políciu SR aj Zásahový tím pre medveďa hnedého.

Štátny podnik LESY SR chce upozorniť širokú verejnosť, nielen návštevníkov, cyklistov, turistov či hubárov na Poľane, ale aj v iných pohoriach, aby sa po horách nepohybovali sami a informovali blízkych o približnej trase ich záujmu.

Dlhodobo upozorňujeme na potrebu regulácie populácie medveďa hnedého na Slovensku, nakoľko ich stavy už dnes považujeme za neúnosné. Je pravdepodobné, že stretov s človekom bude pribúdať, čo dokazuje aj dnešný prípad.

Pokiaľ sa pohybujeme na miestach výskytu veľkých šeliem, odporúčame v skupine medzi sebou komunikovať prirodzeným tónom hlasu, vyhýbať sa neprehľadným miestam a húštinám s mladým porastom, vyhnúť sa návštevám lesa v čase brieždenia a zotmievania sa, kedy aktivita pohybu šelmy stúpa.

Pripomíname tiež, že v tomto čase prebieha medvedia ruja (apríl-jún), to znamená, že medvede sú v tomto období najaktívnejšie, stretnutie s nimi je pravdepodobnejšie.

Upozorňujeme i na skutočnosť, že medvedice s tohtoročnými mláďatami už opustili svoje brlohy a preto pri presunoch môžeme naraziť i na skupinu viacerých medveďov pokope. Medvedica, ako každá iná matka, môže byť pri obrane svojho potomstva nevyspytateľná.

V prípade stretnutia človeka s medveďom odporúčame pomaly cúvajúc opustiť toto miesto, v prípade, že nás medveď zvalí na zem, chrániť si hornými končatinami najmä oblasť hlavy a krku. Neodporúčame priamy očný kontakt.

Ide o druhý útok na horára, ktorý zaznamenali LESY SR , š. p., v tomto roku. Zamestnanec štátneho podniku, ktorého napadol medveď začiatkom marca, je do dnešných dní práceneschopný. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 627 kB) 

medveď hnedý