Medzinárodná spolupráca lesníkov

Banská Bystrica 9.3.2023


V týchto dňoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik navštívili zástupcovia regionálneho riaditeľstva poľských štátnych lesov v Krosne na čele s riaditeľom Marekom Mareckim. Ich zámerom bolo rozšíriť a prehĺbiť doterajšiu spoluprácu o výmenu skúseností pri chove danielej zveri v podmienkach LESOV SR a Poľských štátnych lesov. „Naše dlhoročné skúsenosti s chovom danielej zveri v zverniciach Betliar a Teplý vrch určite pomôžu poľským kolegom pri zvyšovaní jej početnosti a kvality na druhej strane hraníc,“ povedal Marcel Lehocký, dlhoročný odborný pracovník v oblasti poľovníctva, zamestnanec organizačnej zložky Východ v Rožňave.

Nemenej dôležitou témou počas stretnutia bola výmena informácií o spôsobe riešenia aktuálnych problémov spojených s obhospodarovaním lesov v časoch nepriaznivých dopadov meniacej sa klímy a zvýšených nárokov obyvateľstva a záujmových skupín na kvalitu poskytovania mimoprodukčných funkcií lesa. „Aplikácia prírode blízkych postupov v praxi pri manažmente lesných ekosystémov založených na odborných základoch, poznaní regionálnych špecifík, ekologických nárokov jednotlivých drevín a reflektujúcich všetky požiadavky spoločnosti vytvára predpoklady pre udržateľnú trvalú existenciu lesa ako jedného zo základných ekostabilizačných prvkov v krajine, čo napomáha aj zmierňovať dopady klimatickej zmeny,“ uviedol generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ján Marhefka.

Obe strany si vysoko cenia prínosy doterajšej spolupráce v rámci programu INTERREG PL-SK a plánujú v nej aktívne pokračovať aj v období rokov 2021-2027. „Prostredníctvom tejto spolupráce zlepšujeme na oboch stranách hraníc informovanosť verejnosti o lesníckych témach a taktiež zlepšujeme možnosti aktívneho oddychu v lese napríklad formou nových cyklotrás a náučných chodníkov,“ doplnil Marek Marecki, riaditeľ Regionálnej direkcie poľských štátnych lesov v Krosne. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 608 kB)