Reakcia na vyšetrovanie korupcie v LESY SR

 

V súvislosti s vyšetrovaním korupcie v našom podniku nebol obvinený nikto z našich súčasných zamestnancov.
Sme pripravení poskytnúť všetky potrebné podklady a súčinnosť na riadne a rýchle vyšetrenie toho prípadu.
V súčasnosti nemáme podrobnejšie informácie.

Tlačová správa (PDF, 37,3 kB)