Obchod s drevom vplyvom pandémie dramaticky klesá, štátne lesy aj spracovatelia dreva sú v ťažkej situácii

  • Obchod s drevom stagnuje, lesníkom prudko  klesajú tržby
  • Podnik začal masívne šetriť
  • Ak sa situácia v obchode nezlepší, bude potrebné  prijať opatrenia v personálnej oblasti

LESY SR sa nachádzajú vo veľmi nepriaznivej situácii.

V súvislosti so šírením pandémie koronavírusu všetky okolité krajiny uzavreli svoje hranice, čo dramaticky obmedzilo možnosti slovenských producentov exportovať svoje výrobky. Veľkí odberatelia , ktorí od LESY SR odoberajú väčšinu drevnej hmoty, ohlásili zastavenie odberu, resp. žiadajú také radikálne zníženie cien, ktoré by znamenalo predávať drevo pod jeho výrobné náklady.

„Rozumieme problémom  našich odberateľov s umiestnením a expedíciou ich výrobkov – reziva na trhy v EU a mimo EÚ.  Sme v situácii, kedy došlo k súhre niekoľkých vážnych negatívnych faktorov zásadne ovplyvňujúcich obchod a výrobu v drevárskom priemysle a lesníctve. Ich výsledkom je pretlak ihličnatej drevnej hmoty na trhoch vplyvom podkôrnych kalamít a následne tlak na znižovanie cien ihličnatej guľatiny a vlákniny spolu s obmedzeniami a nariadeniami sprevádzajúcimi pandémiu COVIDu-19 spôsobujú reálne  existenčné problémy na strane producentov aj spracovateľov drevnej suroviny,“ vysvetlil Ing. Tomáš Klouček, obchodný riaditeľ LESY SR.  

Dramatický prepad predaja dreva znamená obrovský výpadok v tržbách. Vedenie podniku preto prijíma opatrenia, ktoré majú výpadok v tržbách kompenzovať.

 „Našou snahou je zabezpečiť, aby zamestnanci načas dostávali výplaty. Preto v maximálne možnej miere obmedzujeme všetky naše výdavky. Ak neprijmeme razantné kroky, v máji by mohol byť problém, že by sme na výplaty nemali dostatok financií,“ vysvetlil generálny riaditeľ LESY SR Ing. Marian Staník. 

V prvom rade sa pristupuje ku obmedzeniu ťažby, a to až o 75%.  Znížené sú investície, opravy a údržba, šetriť sa bude tiež na kancelárskych potrebách. Veľkú časť výdavkov podniku predstavujú osobné náklady, najmä mzdy a odvody. LESY SR zamestnávajú takmer 3600 zamestnancov, mesačné výdavky na mzdy a odvody sú vo výške 6 mil. €.

Vedenie podniku navrhlo, aby zamestnanci podniku, ktorí nie sú momentálne potrební na plné pracovné nasadenie, mohli kvôli prekážkam v práci na strane zamestnávateľa ostať doma s náhradou 60% ich mzdy, s čím bol zo strany zástupcov odborov vyslovený nesúhlas.

Z dôvodu pozastavenia, resp. obmedzenia výroby a najmä z dôvodu stagnujúceho obchodu s drevom navrhlo vedenie podniku úpravu pracovného času zamestnancov z 5 dňového pracovného týždňa na 4 dňový pracovný týždeň, kde je predpokladaná úspora mzdových nákladov vo výške 1 mil. Eur/mesiac. Uvedený návrh je predmetom kolektívneho vyjednávania a podlieha súhlasu zástupcov odborov.

„Navrhujeme obmedzenie pracovného času na 4 dni v týždni. Ide o dočasné riešenie. Akonáhle sa situácia zlepší, všetci zamestnanci budú opäť pracovať v štandardnom režime. V súčasnosti rokujeme s predstaviteľmi odborov, pevne verím že nájdeme dohodu a vyhneme sa hromadnému prepúšťaniu,“ dodal na záver Marián Staník, generálny riaditeľ LESY SR.

Tlačová správa (PDF, 466 kB)